Coronavaccinaties effectief bij meeste patiënten met auto-immuunziekten die afweeronderdrukkers gebruiken

De meeste patiënten met auto-immuunziekten als reuma, die behandeld worden met afweeronderdrukkers, hebben na twee coronavaccinaties net zoveel antistoffen in hun bloed als controlegroepen. Alleen mensen die anti-B-cel therapie krijgen maken minder antistoffen aan. Dat blijkt uit een grootschalig corona-onderzoek van Laura Boekel van Reade en Maurice Steenhuis van Sanquin.

De onderzoekers stellen dat het voor patiënten met auto-immuunziekten die behandeld worden met afweeronderdrukkers belangrijk is om de tweede vaccinatie op tijd te krijgen. Behalve bij anti-B-celtherapie (anti-CD20) werden ook bij behandeling met methotrexaat minder antistoffen gemeten na de eerste prik. 

Mensen die een vaccinatie kregen omdat ze eerder besmet waren geweest met COVID-19 maakten net zoveel antistoffen als diegenen die niet ziek waren geweest en twee vaccinaties kregen.  

Het onderzoek is in april 2020 gestart en telt ruim 3.000 deelnemende patiënten van Reade en het Amsterdam UMC en ruim 1.000 gezonde controles. Bloedmonsters werden afgenomen bij de verschillende behandelcentra of thuis, via een vingerprik. De antistoffen werden bij Sanquin gemeten.

De resultaten van deze studie, die zijn gepubliceerd in de Lancet Rheumatology, benadrukken het belang van een tweede vaccinatie bij patiënten die behandeld worden met afweeronderdrukkende medicijnen.  

Op deze pagina vind je contactgegevens van onderzoekers van het vingerprik-onderzoek.

20 augustus 2021