menu menu

Nieuwsbericht

Leerstoel Donor Behaviour voor Eva-Maria Merz

Eva-Maria Merz, groepsleider bij de afdeling Donorstudies bij Sanquin Research, neemt plaats op de leerstoel Donor Behaviour bij de Vrije Universiteit Amsterdam (Sociologie, faculteit der Sociale Wetenschappen). Deze leerstoel is ingesteld door Sanquin.

In haar onderzoek bestudeert Eva-Maria de invloed van persoonlijke en sociale netwerkkenmerken op (bloed)donormotivatie en -gedrag in verschillende contexten. Over de leerstoel, en bijbehorende rol als hoogleraar, is zij enthousiast: “Dit biedt mij en mijn onderzoeksgroep de mogelijkheid om nieuwe horizonnen te verkennen in het donoronderzoek. Mijn passie voor het onderwerp geven heeft te maken met een sterke drive om (de achtergronden van) prosociaal gedrag te doorgronden en een fascinatie voor public health- en medische kwesties”.

Dankzij haar samenwerkingen met o.a. de Biomedical Excellence of Safer Transfusion (BEST) Collaborative, de International Society of Blood Transfusion (ISBT) en de European Blood Alliance (EBA) en nu de leerstoel bij de VU kan Eva-Maria haar onderzoek naar donorgedrag verder versterken. 

De resultaten van haar onderzoek zullen de activiteiten van de Bloedbank ten goede komen. Eva-Maria: “Prosociaal gedrag is complex. Donors vormen bij uitstek een groep die daar inzicht in kan geven. Dat komt omdat er van bloed- of geld- en tijddonors al veel gegevens bekend zijn, zoals leeftijd, geslacht, woonplaats, waarden en motivaties, maar ook is hun prosociaal gedrag geregistreerd: het is bekend of en wanneer zij bloed doneerden. Het is een prachtige bron aan informatie om de mens achter de donor te leren kennen. Uiteindelijk hopen we internationaal en multidisciplinair onderzoek op te zetten dat, rekening houdend met meerdere factoren van invloed, sociaal gedrag helpt te voorspellen. Dat helpt bloeddonors te werven, bijvoorbeeld. Maar misschien ook om de maatschappij wat vriendelijker te maken.”

Eva-Maria Merz heeft een achtergrond in Sociale Wetenschappen.

Lees ook het bericht van de Vrije Universiteit Amsterdam.