Sanquin stopt met programma specifieke plasma’s

Deze week heeft de Bloedbank aan de betrokken donors laten weten dat Sanquin stopt met het afnemen van de speciale plasmasoorten die gebruikt werden voor het maken van de Quins. Sanquins plasmaverwerker SPP is namelijk definitief gestopt met het produceren van de Quins, omdat de relatief kleine producten niet rendabel te produceren zijn in Nederland.

Sanquin heeft geïnventariseerd of er een andere partij zou zijn die het betreffende plasma kon verwerken, maar die is niet direct voorhanden. Omdat de Bloedbank hiermee geen bestemming meer heeft voor dit specifieke plasma betekent dat, dat we stoppen met het immuniseren van donors en met het inzamelen van plasma ten behoeve van de Quins.

Wat betekent dit voor de donors?

Voor een heel aantal donors betekent dit alleen, dat hun plasma niet meer voor deze specifieke medicijnen wordt gebruikt. Hun plasma is nog steeds van grote waarde. Ze krijgen een brief waarin we de hoop uitspreken dat zij reguliere plasmadonor willen blijven.

Voor de donors die anti-D plasma geven (ter voorkoming van het ontstaan van rhesusziekte bij pasgeborenen), is dit anders. Hun plasma is helaas niet bruikbaar voor andere doeleinden. Afhankelijk van de ‘titer’ van hun antistoffen, kunnen zij eventueel wel volbloeddonor worden. Ook kunnen zij bijdragen aan donaties ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek. De betreffende donors zijn hierover geïnformeerd.

Hoe nu verder?

Op dit moment stoppen we met het programma. Voor de aandoeningen die met de Quins behandeld of voorkomen werden, zijn alternatieven voorhanden. De verstrekking hiervan wordt voor nu gecontinueerd, per aanvraag dient een zogenaamde artsenverklaring overhandigd te worden. Het College ter beoordeling van Geneesmiddelen in Nederland bekijkt de continuïteit van beschikbaar stellen van deze niet in Nederland geregistreerde geneesmiddelen.

22 januari 2021