Plasmaproduct tegen corona beschikbaar

Sanquin Bloedbank en plasmaproducent Sanquin Plasma Products (SPP) hebben de afgelopen maanden uit gedoneerd plasma vierduizend doses met antistoffen tegen het coronavirus geproduceerd. Dit geneesmiddel is nu klaar om ingezet te worden. Het zal in eerste instantie worden toegepast om besmetting en ziekte te voorkomen bij mensen met een verzwakt immuunsysteem. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om kankerpatiënten en mensen die net een transplantatie hebben ondergaan. Ook komt er een onderzoek om in kaart te brengen hoe effectief dit medicijn is om ziekte en besmetting bij kwetsbare ouderen te voorkomen, bijvoorbeeld na contact met een besmet persoon.

Update (15 december 2020) op onderstaand nieuwsbericht:

Een werkgroep van medisch specialisten heeft, in opdracht van VWS, een advies opgesteld over welke risicogroepen in aanmerking komen voor passieve immunisatie via het genoemde plasmageneesmiddel. Dit advies is ingediend bij VWS, en in kopie bij de Federatie van Medisch Specialisten en de Nederlandse Internistenvereniging. De FMS en NIV zijn gevraagd spoedig daar op te reageren. Na hun reactie kan VWS initiatief nemen voor de volgende stap. Tot die tijd is passieve immunisatie via het genoemde plasmageneesmiddel niet beschikbaar.

Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge bracht op dinsdag 10 november een bezoek aan Sanquin en SPP om met eigen ogen te zien waar en hoe het geneesmiddel gemaakt werd. Eerder dit jaar stelde hij 10 miljoen euro aan Sanquin beschikbaar voor het inzamelen van plasma en het daar uit ontwikkelen van een plasmaproduct met antistoffen tegen COVID-19. Sindsdien hebben duizenden mensen die hersteld waren van COVID-19 plasma gedoneerd. De antistoffen uit dat bloed zijn door SPP omgezet in dit nieuwe middel. Minister De Jonge: “Knap werk, en veel dank aan iedereen die plasma doneerde. Nu snel door naar de volgende stap: starten met deze innovatieve behandeling!”


Fotocredit: Kick Smeets

Toediening bij mensen met verzwakte afweer

Een werkgroep van Sanquin en medische specialisten uit het gehele land bogen zich de afgelopen periode over de vraag welke groep als eerste in aanmerking zou moeten komen voor toediening van de antistoffen. De werkgroep adviseert het middel in te zetten bij hoog-risico patiënten die geïnfecteerd zijn met het coronavirus, altijd onder toezicht van een behandelend arts. Het gaat dan om het beschermen van mensen met een verzwakte afweer, zoals patiënten die midden in een oncologisch behandeltraject zitten of mensen die net een transplantatie hebben ondergaan. Ook kwetsbare ouderen hebben vaak een verzwakte afweer. Deze groepen zijn extra vatbaar voor een besmetting met het coronavirus en hebben het meeste baat bij een preventieve behandeling met antistoffen. 

Naast het direct beschikbaar maken van de toepassing bij kwetsbare patiënten adviseert de werkgroep ook een onderzoek te starten naar de effectiviteit van de antistoffen als preventief medicijn bij ouderen in verpleeghuizen. De werkgroep adviseert dit te toetsen in verpleeghuizen waar de COVID-19 infectiedruk hoog is. Minister De Jonge stelt hier zowel financiering als een voorraad van het medicijn voor beschikbaar. De Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (ZonMw) zal dit onderzoek op korte termijn uitzetten. De eerste resultaten worden vervolgens in de zomer van 2021 verwacht.

Dit onderzoek zal aanvullende informatie geven op het klinisch onderzoek dat momenteel wordt uitgevoerd door de internationale CoVIg-19 Plasma Alliantie, geleid vanuit CSL Behring en Takeda. Daar wordt de effectiviteit, veiligheid en werking van een plasmageneesmiddel voor COVID-19 patiënten onderzocht. Het doel is om zo snel mogelijk een hyperimmuun globuline voor behandeling van patiënten met COVID-19 te registreren.

Dit nieuws was ook te zien in het NOS Journaal van 10 november 2020.

10 november 2020