Stijging antistoffen tegen COVID-19 onder donors

Het percentage bloeddonors dat antistoffen tegen COVID-19 heeft, stijgt. De laatste meting van Sanquin geeft aan dat het landelijk gemiddelde is gestegen naar 6,2%. Gedurende de zomermaanden schommelde het percentage tussen de 4% en 5%.

Plasma doneren tegen corona?

Wekelijks onderzoekt Sanquins Vinger aan de Pols studie (VAP) een steekproef van ongeveer 2.000 plasmadonors op antistoffen, in aanvulling op het onderzoek dat het RIVM naar antistoffen doet.

Deze ontwikkeling was verwacht, omdat de stijging van positieve PCR-testuitslagen al enkele weken geleden is begonnen. Binnen de VAP-studie is ook een toename van de vroege antistoffen meetbaar, dat geeft aan dat er meer recente infecties worden aangetroffen. Dit bevestigt dat de tweede coronagolf in Nederland is aangekomen. 

zoom_out_map

Details uit het onderzoek

We zien een uitschieter bij jongere donors (18 tot 40 jaar) uit Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Daar heeft meer dan 1 op de 10 (11%) van de donors antistoffen. Dat komt overeen met het relatief hoge aantal infecties bij jong-volwassenen. Daarnaast wordt het verschil tussen Noord en Zuid Nederland in de aanwezigheid van antistoffen onder donors geleidelijk minder.  
Sanquin deelt deze gegevens met RIVM, die het combineert met hun eigen onderzoek om tot conclusies te komen die voor de hele Nederlandse bevolking gelden.

28 oktober 2020