Sanquin vindt investeerders voor plasmagenees-middelendochter SPP

Sanquin heeft overeenstemming bereikt met een internationaal consortium dat zal investeren in Sanquin Plasma Products (SPP) en Plasma Industries Belgium (PIBe), de dochterondernemingen van Sanquin die plasmageneesmiddelen produceren. Samen met deze strategische partners kunnen SPP en PIBe groeien, de productiefaciliteiten moderniseren en nieuwe producten ontwikkelen. Deze overeenkomst stelt de beschikbaarheid en productie van plasmageneesmiddelen in Nederland zeker voor de toekomst.

Schaalgrootte noodzakelijk

SPP en dochtermaatschappij Plasma Industries Belgium (PIBe), gevestigd in respectievelijk Amsterdam en Brussel, gebruiken geavanceerde biotechnologische methoden om uit bloedplasma geneesmiddelen te maken die levens redden of verbeteren. De plasmageneesmiddelen van SPP worden primair in Nederland aangeboden, waar SPP een marktaandeel heeft van ongeveer 55%. Nederland is momenteel dus voor een aanzienlijk deel zelfvoorzienend.

Deze Nederlandse zelfvoorziening staat echter onder druk. De afgelopen jaren zijn door overnames en samenwerkingen enkele zeer grote wereldwijd opererende spelers ontstaan. Die behaalden daarmee kostenbesparing en een schaalgrootte die een nationale plasmageneesmiddelenfabrikant als SPP niet kan evenaren. SPP moet daarom groeien om dezelfde voordelen te kunnen behalen. Daarvoor is een partnerschap noodzakelijk.

Tjark Tjin-A-Tsoi: “Ik ben blij dat deze overeenkomst is bereikt, want de Nederlandse markt voor plasmageneesmiddelen is te klein om op kostenefficiënte manier een plasmageneesmiddelenbedrijf in stand te houden. In isolement en zonder partners is SPP niet levensvatbaar. De markt voor plasmageneesmiddelen groeit sterk, dus dit is het moment voor SPP om uit te breiden en schaalvoordelen te realiseren. Dat vereist investeringen om de productiefaciliteiten te moderniseren en efficiënter te maken. Dan kunnen we meer levensreddende en -verbeterende geneesmiddelen maken, voor minder geld, met naar verhouding minder plasma. Niet alleen blijft zo de kennis en infrastructuur in Nederland behouden, ook worden op die manier donaties van plasma maximaal benut.“

Belang van een nationale voorziening

Het belang van een infrastructuur voor plasmageneesmiddelen in Nederland is tijdens de corona-epidemie nog eens treffend aangetoond. Tjin-A-Tsoi onderstreept de meerwaarde: “Nederland loopt in Europa voorop in het inzamelen en verwerken van anti-COVID-19-plasma, juist omdat we hier deze infrastructuur hebben. SPP is in Nederland de enige plek waar plasma hoogwaardig verwerkt kan worden. Daarmee heeft Nederland de mogelijkheid om snel zelf een geneesmiddel aan risicogroepen te kunnen aanbieden en daarin eigen beleidskeuzes te maken, zoals minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) ook heeft gedaan. Dat maakt Nederland minder afhankelijk van de internationale markt, waar sprake is van een schaarste. Met onze nieuwe partners kunnen we die positie behouden."

Overeenkomst

Het consortium waarmee Sanquin overeenstemming heeft bereikt, bestaat uit een groep internationale investeerders met ruime ervaring in de biomedische sector en het vermarkten van producten uit plasma. Het gaat om BioSolutions LLC (plasmafarmaceut), Epstein Capital en Fortissimo Capital (groeikapitaal), OBF investments (investeringstak van een van de grootste bloedbanken in de VS), en Mesola Inversiones S.L., een combinatie van farmaceutische bedrijven uit Latijns Amerika (experts op het gebied van (plasma)farmacie). Met hun kennis van de sector en de internationale markt kan Sanquin Plasma Products snel de benodigde efficiëntieslag maken en haar marktaandeel buiten Nederland vergroten.

Na de transactie zal Sanquin beschikken over een prioriteitsaandeel, dat geeft een doorslaggevende stem inzake bedrijfsvoeringskwesties met impact op de Nederlandse plasmageneesmiddelenvoorziening. Sanquin behoudt een belang in SPP en levert tevens een bestuurslid. Door een duidelijke juridische en organisatorische scheiding tussen SPP en de rest van Sanquin, waaronder de bloedbank, heeft de overeenkomst verder geen invloed op andere organisatieonderdelen.

Donors en patiënten

De inzameling van plasma blijft volledig in handen van Sanquin Bloedbank op een not-for-profit basis. SPP verwerkt het plasma tot plasmageneesmiddelen en blijft plasmageneesmiddelen leveren voor de Nederlandse patiënten. Sanquin is, samen met de partners, volop in staat met nieuwe kracht verder te gaan met het produceren van geneesmiddelen in Nederland. En daarmee worden de levens van vele patiënten verbeterd. “Daar is het iedereen uiteindelijk om te doen”, aldus Tjin-A-Tsoi.

Bekijk hier de meestgestelde vragen over dit nieuws.

12 oktober 2020