Sanquin breidt testen op coronavirus fors uit

Sanquin breidt het aantal testen op antistoffen tegen het coronavirus (SARS-CoV-2) de komende tijd fors uit. Door het testen op antistoffen wordt in beeld gebracht hoe de ziekte zich verspreidt in Nederland. Met behulp van die informatie kunnen belangrijke beslissingen genomen worden over de uitweg uit de ‘intelligente lockdown’.

Uit de eerste helft van Sanquins onderzoek naar de ontwikkeling van antistoffen tegen SARS-CoV-2 in Nederland wordt duidelijk dat de gehanteerde test kwalitatief goede resultaten behaalt. In samenwerking met Sanquin heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) 1 miljoen testen besteld. Sanquin staat klaar om deze breed in te zetten. Tijdens een werkbezoek van minister De Jonge van VWS en speciaal coronagezant Sijbesma aan Sanquin op dinsdag 5 mei, werd de aftrap hiervan gemarkeerd.

Waardevolle informatie

De extra testen zijn een waardevolle aanvulling op Sanquins onderzoek naar groepsimmuniteit in Nederland. Niet alleen wordt het nu mogelijk dat Sanquin Research het zogenaamd Pienteronderzoek van het RIVM uitbreidt met een wekelijkse test. Ook kan Sanquins ruime ervaring met deze antistoftest zo worden gedeeld met andere onderzoekers voor hun eigen onderzoek.

De test is een bloedtest die, na doorgemaakte infectie, de aanwezigheid van antistoffen tegen het coronavirus aantoont. De test is extra waardevol, omdat hij drie verschillende types antistoffen meet (zowel IgG, IgA als IgM) die alle drie een net iets andere rol spelen in het immuunsysteem. De test zelf is zeer geschikt om te kunnen rapporteren over de situatie op groepsniveau, maar ook voor testen op individueel niveau kan het worden toegepast en biedt het kansen, zij het vooralsnog met een minder grote mate van zekerheid dan op groepsniveau.

Individuele uitslagen

Voor Sanquins onderzoek naar groepsimmuniteit worden binnenkort opnieuw ruim 7.000 donors getest op de aanwezigheid van antistoffen. De Bloedbank, die onderdeel is van Sanquin, zal waarschijnlijk vanaf eind mei onderzochte donors benaderen over de mogelijkheid van individuele tests.

Sanquin hoopt het bloed van immune donors te gaan gebruiken voor de productie van antistofpreparaten, om kwetsbare personen te beschermen tegen COVID-19. Aanvankelijk gaat dat dus primair over bestaande donors. Als Sanquin hiertoe de opdracht krijgt van het ministerie van VWS en de financiering ervan rond komt, zal Sanquin deze logistiek complexe organisatie binnen enkele weken opzetten en uitvoeren, naast de reguliere taken. Ook wil Sanquin met de overheid afspraken maken over waar niet-donors voor eenzelfde uitslag terecht kunnen, zodat niemand zich gedwongen hoeft te voelen zich aan te melden als bloeddonor.

De meerwaarde van Sanquin

Tijdens het bezoek heeft de minister ook kunnen zien op welke andere manieren de verschillende onderdelen van Sanquin bijdragen aan de bestrijding van het SARS-CoV-2 virus. Zo heeft Sanquin een grote testcapaciteit klaarstaan, die ingezet kan worden bij het testen op het virus (de PCR test) en het maken van de daarvoor benodigde lysisbuffer.

Ook de verdere inspanningen van Sanquin Research bij het testen op antistoffen werden uitgelicht. Dat zijn onderzoeken naar de ontwikkeling van een ‘eigen’ antistoffentest, onze testcapaciteit tot 10.000 monsters per dag en een onderzoek naar de koppeling tussen ziektebeeld en hoeveelheid antistoffen.

Ten slotte werden de ontwikkelingen vanuit de Bloedbank en SPP aangaande de behandeling van COVID-19 besproken: het onderzoek naar de behandeling met convalescent plasma en de ontwikkeling van een immuunglobuline. Voor dat laatste is wel een fikse opschaling nodig van de inzameling van plasma met antistoffen. Als de minister daar opdracht toe geeft, kan dat vanaf eind mei worden gestart.

05 mei 2020