Sanquin versterkt samenwerking met mu-Drop

Sanquin heeft de samenwerking met mu-Drop B.V. versterkt, met als doel de technologie voor het toedienen van micro-serumoogdruppels verder te ontwikkelen.

In 2016 startte Sanquin Bloedbank de samenwerking met mu-Drop om micro-serumoogdruppels te ontwikkelen voor patiënten met extreem droge ogen. Dit nieuwe bloedproduct, waarbij micro-oogdruppels worden gemaakt uit serum van menselijk donorbloed, helpt om te voldoen aan een onbeantwoorde medische vraag van een grote groep Nederlandse patiënten. Klinische studies met allogene micro-serumoogdruppels zijn nu gaande. Nadat deze succesvol zijn afgerond, kan dit innovatieve Sanquin-product naar verwachting in 2020 worden geïntroduceerd op de Nederlandse markt.

Het mu-Drop toedieningssysteem van de micro-oogdruppels maakt het mogelijk verspilling te voorkomen. De microdruppels zijn 10 keer kleiner dan de klassieke oogdruppels. Dat heeft een gunstig effect op de werking en helpt het voorkomen van negatieve neveneffecten van klassieke oogdruppels.

Om het mu-Drop toedieningssysteem internationaal te kunnen aanbieden, heeft Sanquin Innovatie B.V. een overeenkomst met mu-Drop gesloten om te investeren in het bedrijf, daarbij een aandeel verwervend in mu-Drop B.V. Dat maakt een opschaling mogelijk van de productie van het microdruppel toedieningssysteem, zodat een groeiende vraag kan worden beantwoord en levertijden kunnen worden verkort. Wereldwijde klanten zijn bloedbanken en farmaceutische bedrijven die oogdruppelmedicatie ontwikkelen.

Sanquin Innovatie B.V., onderdeel van de Sanquin-organisatie en opgericht in 2017, is Sanquins valorisatietak en concentreert zich op het creëren van producten en diensten die meerwaarde hebben bij de diagnostiek en behandeling van bloedgerelateerde ziektes. Dit doet Sanquinnovate middels partnering, spin-offs en het aangaan van excellente samenwerkingen binnen wetenschappelijk onderzoek.

mu-Drop B.V. is een particulier bedrijf, in 2011 opgericht en heeft een technologieplatform ontwikkeld voor de productie en toediening van micro-oogdruppels wat bloedbanken en farmaceutische bedrijven ondersteunt de kwaliteit van leven voor de patiënt te verbeteren door de bijwerkingen van oogdruppelmedicatie te minimaliseren en productiebeperkingen op te heffen.

10 juli 2019