Onderzoek complicaties stamceltransplantatie: omgekeerde afstotingsreactie

Carlijn Voermans is betrokken bij de hele keten van een stamceltransplantie. Ze vertelt hier over haar onderzoek aan een veelvoorkomende complicatie: de graft-versus-host ziekte.

"Een veelvoorkomende complicatie bij stamceltransplantaties is de graft-versus-host (GVH) ziekte. Bij deze omgekeerde afstotingsreactie vallen afweercellen uit het transplantaat van de donor de weefsels van de patiënt aan. Bij 10 procent is dat zeer moeilijk te behandelen. De transplantatie is een zware behandeling. Het lichaam van de patiënt maakt veel ontstekingsstoffen en schademoleculen aan. Wij denken dat die een rol spelen bij het ontstaan en de ernst van GVH. Met de hematologen Sacha Zeerleder en Mette Hazenberg (AMC) hebben we het Stamceltransplantatie Initiatief opgericht.

In het huidige onderzoek van onze groep willen we een test ontwikkelen die voorspelt welke patiënten een GVH-reactie krijgen, zodat de behandeling daarop kan worden afgestemd. Verder onderzoeken we in een muismodel of we de reactie kunnen tegenhouden. Bij Sanquin zijn we betrokken bij de hele keten van een stamceltransplantatie. Van het matchen van donor en patiënt tot het bewerken van de (donor)stamcellen. Dat laatste gebeurt op het Laboratorium voor Celtherapie. Daar bewerken wij al veertig jaar stamcellen voor het AMC en het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis. Ik vind het heel mooi om ook voor de vervolgtherapie van de patiënt iets te kunnen betekenen."

15 november 2018