menu

1,5 miljoen voor onderzoek naar kostenbesparing reumamedicijn

Sanquin draagt bij aan een groot landelijk onderzoek naar het zuiniger gebruik van biologicals. Met twee onderzoeksbeurzen van ZonMw van bij elkaar 1,5 miljoen euro gaat Sanquin de medicijnconcentraties van de biologicals adalimumab en tocilizumab meten, waarop reumatologen de dosering optimaliseren.

Het onderzoek wordt geleid door Reade Reumatologie en loopt verder in samenwerking met de Sint Maartenskliniek in Nijmegen.

In Nederland geven we veel geld uit aan biologicals, heel effectieve maar ook dure medicijnen die vaak worden ingezet tegen reuma en andere ontstekingsziekten zoals de ziekte van Crohn. In 2015 was dat 638 miljoen euro. Adalimumab is de meest-voorgeschreven biological, in Nederland besteden we er meer dan 200 miljoen euro per jaar aan.

Overbehandeling

De geregistreerde dosis van adalimumab is voor alle patiënten gelijk. Terwijl die dosis bij patiënten tot uiteenlopende bloedconcentraties leidt. “Veel patiënten worden daardoor overbehandeld”, zegt Gertjan Wolbink, reumatoloog en verbonden aan zowel Reade als Sanquin. “Eerder hebben we de beginconcentratie bepaald die voldoende is om reuma te onderdrukken. Nu willen we onderzoeken of bij stabiele patiënten de dosering  verder omlaag kan.” Foto: Gertjan Wolbink, Reade/Sanquin en Merel l'Ami, Reade.

Ook bij startende patiënten wordt onderzocht of het meten van de adalimumab-concentraties kan helpen de kosten terug te dringen. Tenslotte wordt gekeken of de medicijnconcentratie van reumapatiënten die niet voldoende reageren op adalimumab kan helpen bij het bepalen van de vervolgbehandeling.

Dosis gehalveerd

Soortgelijk onderzoek wordt gestart voor de biological tocilizumab. Ook bij deze biological lopen de bloedconcentraties bij patiënten uiteen. Bij reumapatiënten die het minstens een half jaar gebruiken gaan de onderzoekers de medicijnconcentratie meten. Bij hoge concentraties wordt bij de helft van de patiënten de dosis gehalveerd, de andere helft gaat door met de standaard dosis. De verwachting is dat ook met een lagere dosis de ziekte weg blijft, terwijl er aanzienlijk op de kosten bespaard wordt.

Annick de Vries, manager bioanalyse bij Sanquin Diagnostiek: ‘Heel fijn dat we aan dit onderzoek mee kunnen werken. Met de uitkomsten kunnen we de inzenders steeds beter helpen. Dit onderzoek is noodzakelijk om deze geneesmiddelen optimaal in te kunnen zetten, zeker omdat farmaceuten de beoogde concentraties  voor biologicals niet leveren.’’ Vanuit Sanquin Research wordt het onderzoek verder ondersteund door de groep van Theo Rispens.

28 september 2018