SPP publicatie in FD

Op dinsdag 13 februari 2018 heeft het FD gepubliceerd over Sanquin Plasma Products (SPP). Onderstaande is de reactie die Sanquin heeft gestuurd.

'SPP is een solide onderneming die 2017, net als voorgaande jaren, met positief financieel resultaat heeft afgerond. Als onderneming in een commerciële omgeving is het gepast dat SPP regelmatig vooruit kijkt op de ontwikkelingen in de markt. Op de korte termijn voorziet SPP dat de situatie stabiel blijft. Op de middellange termijn zal de spreiding van productie van ons geneesmiddel Cinryze over meerdere locaties zijn, ook buiten Sanquin.

Overnames en consolidaties zijn in de farma een dagelijkse realiteit. Ook voor SPP is het gepast om continu te anticiperen op deze volatiele bewegingen. Om die reden komt het belang van partnerships in beeld, zoals Sanquin dat eerder aanging met Baxter, Baxalta en Shire. Daarom kijkt ook nu SPP naar mogelijke samenwerkingen en waar synergie te behalen valt. PWC heeft van SPP de opdracht verkregen om deze verkenning met ons uit te voeren. Dat betekent dat SPP zich inzet om ook in de toekomst bestendig, efficiënt en financieel solide te blijven. Bovenstaande maakt dat Sanquin zich niet herkent in de door het FD geschetste financiële situatie.

De minister van VWS gaf in 2012 aan de wettelijke taken en de niet-wettelijke activiteiten van Sanquin juridisch te willen scheiden, zodat risico’s van het een de ander niet zal beïnvloeden. De divisie Plasmaproducten van de stichting is daarom in 2015 van de stichting afgesplitst. SPP BV is eigendom van de stichting Sanquin Bloedvoorziening. In beantwoording over de WIBV staat dat financiële ontwikkelingen van SPP door de huidige juridische structuur geen gevolgen hebben voor de moederorganisatie, en dus de wettelijke taken.'

13 februari 2018