Kosten bepaalde bloedtesten ethisch niet in verhouding met gezondheidswinst

Sanquin test alle bloeddonaties om te voorkomen dat patiënten worden geïnfecteerd via een bloedtransfusie.

Maar bij een deel van de testen staan de kosten niet in verhouding met de gezondheidswinst. In de afgelopen jaren heeft Sanquin-promovendus Koen Kramer de veiligheidsmaatregelen vanuit ethisch perspectief bestudeerd.

Nederland beschikt over enkele honderdduizenden trouwe en gezonde bloeddonors. Er worden dan ook maar zelden infecties in hun bloed teruggevonden. Daardoor leveren sommige veiligheidsmaatregelen weinig gezondheidswinst op, terwijl de kosten substantieel zijn. Promovendus Koen Kramer van Sanquin onderzocht de argumentatie voor de invoering en instandhouding van inefficiënte bloedtesten. Hij komt tot de conclusie dat er ethisch geen goede redenen zijn om inefficiënte bloedveiligheidsmaatregelen te financieren als er met alternatieve financieringen in de gezondheidszorg meer levens (of goede levensjaren) gered kunnen worden.

Kramers onderzoek maakt deel uit van de continue evaluatie van bloedveiligheidsmaatregelen die Sanquin uitvoert. Hierbij kijkt Sanquin niet alleen naar ethische, maar ook naar financiële en medische aspecten.

Al eerder heeft Sanquin een enkele test deels afgeschaft. De test op het HTL-virus is in 1993 voor elke donatie ingevoerd, maar wordt sinds drie jaar alleen nog bij nieuwe donors uitgevoerd. De kans dat bij donors die al een keer getest zijn het virus toch nog wordt gevonden is bijzonder klein. Op dit moment wordt de test op hepatitis E heroverwogen. De Gezondheidsraad brengt hier advies over uit aan VWS.

Koen Kramer hoopt op 16 januari aan de Universiteit van Amsterdam te promoveren op het proefschrift 'How safe should donor blood be?'.

15 januari 2018