Pilot gezondheidscheck

De pilot gezondheidscheck is afgerond. Het is niet meer mogelijk om je aan te melden. We hebben dit onderzoek gedaan met 500 donors bij bloedbank Den Bosch tussen 13 en 31 maart 2023.

Waarom dit onderzoek?

Het bloed en plasma van donors redt en verbetert levens van patiënten. Daarom heeft Sanquin gekeken of we ook iets kunnen doen om donors bij hun gezondheid te ondersteunen. Natuurlijk alleen als zij daar als zelf behoefte aan hebben. Sanquin onderzocht met deze pilot of het aanbieden van een aanvullende gezondheidscheck aansluit bij de wensen van donors en of zo’n check een positieve invloed heeft op hun gezondheid. Sanquin heeft voor deze pilot samengewerkt met &niped.

Wat is de Persoonlijke Gezondheidscheck?

Met de Persoonlijke Gezondheidscheck van &niped krijgen donors op een laagdrempelige manier inzicht in de eigen gezondheid en vitaliteit. Zij maakten hiervoor een eigen gezondheidsomgeving en vulden daar een online vragenlijst in. Vervolgens maten we tijdens de donatieafspraak zoals gewoonlijk de hartslag, bloeddruk en gewicht. Aanvullend maten we ook de buikomvang. &niped gebruikte een extra buisje bloed om het cholesterol- en bloedsuikerprofiel te bepalen. We vulden een buisje bloed met het resterende bloed uit het monsterzakje. Donors hoefden hier niet extra voor geprikt te worden. Op basis van deze informatie kregen zij vanuit de Persoonlijke Gezondheidscheck inzicht en advies op maat om, indien nodig en gewenst, hun gezondheid te verbeteren.

Meer informatie?

Lees de informatiebrief over de pilot of bekijk hieronder de veelgestelde vragen. Meer informatie over de persoonlijke gezondheidscheck vind je hier.

Vragen?

 • Wie voert de Persoonlijke Gezondheidscheck uit?

  De Persoonlijke Gezondheidscheck wordt uitgevoerd door kennisinstituut &niped in opdracht van Sanquin.

 • Hoe weet Sanquin dat ik me heb aangemeld voor de Gezondheidscheck?

  Sanquin ontvangt van &niped de aanmeldingen voor de Persoonlijke Gezondheidscheck en zorgt ervoor dat de medewerkers bij bloedbank Den Bosch op de hoogte zijn zodat zij tijdens je donatieafspraak de fysieke metingen en het vullen van het buisje bloed kunnen verzorgen.  

 • Wat gebeurt er als mijn donatie uitgesteld moet worden?

  Als tijdens je donatieafspraak blijkt dat je donatie uitgesteld moet worden, is het niet mogelijk om het buisje bloed tijdens je donatie te vullen. Je krijgt de testkit van &niped dan thuis gestuurd. In deze testkit zitten materialen en instructies om zelf thuis een vingerprik te doen om bloed te verkrijgen. Je kunt het bloedbuisje daarna in de meegeleverde verzendmaterialen kosteloos opsturen naar het laboratorium.

  Als je jouw donatieafspraak zelf verplaatst naar een moment buiten de pilotperiode (van 13 tot en met 31 maart 2023), dan kun je helaas niet meedoen aan deze pilot.

 • Ik ben niet uitgenodigd voor de pilot maar wil graag meedoen. Kan dat?

  Je kunt alleen meedoen aan de pilot als je een afspraak voor donatie hebt bij bloedbank Den Bosch in de periode van 13 tot en met 31 maart 2023. Ben je volbloeddonor? Dan kun je alleen een afspraak maken als je een oproep voor donatie hebt gehad. Ben je plasmadonor? Dan kun je zelf een afspraak maken in deze periode.

 • Ik wil stoppen met de pilot, hoe geef ik dat aan?

  Je kunt op ieder moment tijdens de pilot beslissen dat je stopt. Daar hoef je geen reden voor op te geven. Wel vragen wij je om het beëindigen van je deelname te melden bij de servicedesk van &niped. Dat kan via het e-mailadres [email protected]. De gegevens die tot dat moment zijn verzameld, worden wel gebruikt voor het onderzoek.

 • Waar kan ik terecht met vragen over de uitslag van mijn gezondheidscheck?

  Je kunt vragen over jouw individuele testresultaten direct stellen bij de medewerkers van de Persoonlijke Gezondheidscheck via e-mail: [email protected] of telefoon: 0900 44 77 383.

 • Welke gegevens verwerken jullie tijdens dit onderzoek?

  Alleen &niped verwerkt voor het uitvoeren van de Persoonlijke Gezondheidscheck onderstaande gegevens:

  • Algemene gegevens (zoals contactgegevens, geboortejaar);
  • Medische gegevens (uit de gezondheidsvragenlijst, de fysieke metingen en het bloedonderzoek);
  • Donatiegegevens (zoals ingevoerd bij de registratie van de gezondheidscheck en het invullen van de vragenlijsten);
  • Voedingsgewoonten (zoals ingevuld in de vragenlijst);
  • Leefstijlgewoonten (zoals ingevuld in de vragenlijst).
 • Hoe wordt mijn privacy beschermd?

  Om je privacy te beschermen levert &niped alleen geanonimiseerde gegevens aan Sanquin om te analyseren. Dat betekent dat Sanquin niet weet welke gegevens van welke donor zijn en dat ook niet kan achterhalen. Bij &niped zijn wel je volledige gegevens bekend. &niped heeft deze gegevens nodig om de uitslag van de gezondheidscheck met je te kunnen delen. In rapporten en publicaties over het onderzoek kan niemand terughalen over wie het ging.

  Er worden niet meer gegevens gevraagd of bewaard dan noodzakelijk voor het uitvoeren van het onderzoek. Het delen van gegevens tussen Sanquin en &niped gebeurt altijd gecontroleerd en beveiligd.
  De gezamenlijke privacyverklaring van &niped en Sanquin voor deze pilot kun je hier nalezen.

 • Hoe veilig is de Persoonlijke Gezondheidscheck?

  &niped hecht eraan om de privacy van haar gebruikers zo goed mogelijk te beschermen. Zij heeft dan ook technische en organisatorische maatregelen getroffen om te voorkomen dat persoonlijke en medische gegevens van haar deelnemers, in strijd met de wet, ter kennis komen van derden. &niped handelt in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

  De gezondheidsgegevens en persoonlijke gegevens zijn te allen tijde op fysiek gescheiden en beveiligde plekken opgeslagen. Alleen wanneer je zelf op jouw persoonlijke account inlogt, worden deze gegevens via een beveiligde verbinding samengevoegd. Op deze manier ben jij de enige die toegang heeft tot je gezondheidsgegevens.
  De gezamenlijke privacyverklaring van &niped en Sanquin voor deze pilot kun je hier nalezen.

Staat je vraag er niet bij? Neem dan contact op met het onderzoeksteam via het contactformulier van Sanquin of bel naar 088-7308686.