Donor involvement

Donors are the heart of the Dutch blood supply. There are a number of ways for donors to get involved.

Donor Advisory Council

Sanquin set up the Donor Advisory Council so that donors can be involved in, discuss and give advice on donor-related issues.

Donor Association Netherlands

In addition, there is the Donor Association Netherlands which is committed to the interests of blood and plasma donors.

Donor studies

In addition, Sanquin Research's Donor Studies department conducts both practical as well as scientific research on donors. This is so that they can guarantee the health and availability of donors now and in the future.

Donorklachtencommissie

Je kunt een klacht in eerste instantie en bij voorkeur kenbaar maken aan de medewerkers op de afnamelocatie. Voor opmerkingen van medische aard kun je ook terecht bij onze donorarts. Natuurlijk kun je ook ons contactformulier invullen. Binnen vier weken ontvang je (schriftelijk) bericht over de afhandeling van de klacht.

Mocht je klacht niet voldoende zijn afgehandeld, kun je je per e-mail of schriftelijk wenden tot de donorklachtencommissie. Dit moet binnen drie maanden na ontstaan van de klacht of na (schriftelijke) afhandeling ervan gebeuren. De donorklachtencommissie stuurt binnen twee weken een ontvangstbevestiging en doet binnen drie maanden uitspraak over de gegrondheid van de klacht. Zonodig kan de donorklachtencommissie de Raad van Bestuur adviseren over eventuele verdere acties.

Sanquin.nl cookie settings

This website uses cookies, among other things to analyze the website and to increase the user-friendliness. Sanquin takes the protection of your privacy very seriously. That is why we only collect anonymous data on our site, unless you give us permission to also collect other data. Please indicate your personal preferences below.

Functional

Marketing

Ad tracking