Terug naar overzicht

Wereldreumadag 12 oktober 2015

Datum
9 oktober 2015

Sanquin staat op 12 oktober stil bij Wereldreumadag. Omdat we al tientallen jaren onderzoek doen aan deze auto-immuunziekte.

Er is nog veel onduidelijk over het ontstaan van reuma. We zijn wel steeds beter in staat om reuma vast te stellen of te voorspellen of iemand met pijnklachten in de toekomst reuma zal krijgen. Daarvoor doen we bij Sanquin onderzoek aan biomarkers, moleculen in het bloed die in verband kunnen staan met de ziekte. En ontwikkelen we nieuwe testen om die bij patiënten te kunnen meten. Zodat reumatologen met de juiste behandeling de ziekte tot staan kunnen brengen om zo blijvende gewrichtsschade te voorkomen. Sanquin werkt daarvoor samen met diverse ziekenhuizen en reumakliniek Reade.

Biologicals

Veel reumapatiënten hebben baat bij een behandeling met biologicals, medicijnen gebaseerd op natuurlijke eiwitten. Sanquin ondersteunt biologicalstherapie met testen waarmee de bloedspiegels van biologicals gemeten kunnen worden. Hierdoor kunnen patiënten makkelijker op een optimale dosering worden ingesteld. “Nu krijgt nog elke patiënt de zelfde hoeveelheid geneesmiddel toegediend, je wil toe naar een situatie waarin elke patiënt dezelfde medicijnconcentratie in het bloed heeft”, vertelt reumatoloog Gertjan Wolbink, verbonden aan Sanquin, in Medisch Contact. Bij Sanquin werken de divisies Research, Diagnostiek en Reagents nauw samen bij de ontwikkeling van nieuwe testen voor biologicals, testen die wereldwijd beschikbaar zijn. Hiermee draagt Sanquin bij aan een steeds beter perspectief voor reumapatiënten.

Terug naar overzicht