Veelgestelde vragen

Zoek hier ook op trefwoord voor meer informatie over een onderwerp, medicijn of ziekte.
 • Hoeveel plasma mag je maximaal per jaar geven?

  Je mag maximaal 25 liter per jaar geven. Dit zijn 38 donaties van 660 ml plasma dat wordt gebruikt voor antistoffen of albumine, of 41 donaties van 600 ml quarantaineplasma voor directe toediening aan patiënten. Afhankelijk van je gewicht en lengte kan er een kleiner volume per keer worden afgenomen. Verder moet er tussen elke plasmadonatie minimaal zeven dagen zitten. We hebben afgesproken dat je maximaal 26 keer per jaar mag doneren, wat betekent dat je het maximale volume per jaar niet kunt bereiken. Je mag dus elke twee weken plasma geven. Op de meeste afnamelocaties is het gebruikelijk om na afloop van de donatie een nieuwe afspraak te maken. De meeste donors komen één keer per maand doneren en komen nooit aan dit maximum.

 • Ik ben bloeddonor en geef drie keer per jaar bloed. Kan ik tussendoor ook plasma doneren?

  Het is helaas niet mogelijk om deze twee donatiesoorten te combineren. Dat is voor ons niet uitvoerbaar. Het verhoogt de kans op fouten als plasma- en volbloeddonaties van één en dezelfde donor door elkaar heen gaan lopen. Voor het geven van plasma gelden namelijk andere regels dan voor het geven van volbloed. Er gelden andere medische voorwaarden en onze administratieve systemen voor beide donatiesoorten zijn verschillend ingericht.

  Een uitzondering voor tijdelijke omzetting naar plasmaferese wordt gemaakt als u in een gebied bent geweest waar malaria voorkomt. Ook als u belangrijke antistoffen in uw bloed hebt, zoals bij gordelroos, wordt u tijdelijk plasmadonor. Het omzetten naar een andere donatiesoort voor een langere periode is altijd bespreekbaar.

 • Waarom wil de bloedbank weten dat ik buiten Europa ben geweest?

  Een donatie wordt uitgesteld als er een kans is dat de donor bacteriën, virussen, parasieten of andere ziekteverwekkers bij zich draagt die gevaarlijk zijn voor de ontvanger van het bloed. In bepaalde landen komen ziekteverwekkers voor die na besmetting via bloed kunnen worden overgedragen aan andere mensen.

  Eén van de bekendste ziekten die via bloed wordt overgedragen is malaria. Een donatie wordt minimaal zes maanden en maximaal drie jaar uitgesteld na het bezoeken van een malariagebied. Deze uitstelperiode is niet nodig bij donors van plasma dat bewerkt wordt tot geneesmiddelen, maar wel voor donors van plasma dat in zijn geheel aan patiënten wordt toegediend.

  De lengte van het uitstel is afhankelijk van de bacterie, het virus, de parasiet of andere ziekteverwekker die in het bezochte land voorkomt. Op dit moment geldt voor alle landen buiten Europa minimaal een uitstel van donatie van één maand. Dit geeft Sanquin in geval van een nieuw opdoemende infectieziekte genoeg tijd om adequate maatregelen te nemen.

 • Mag ik bloed geven als ik onlangs op vakantie ben geweest?

  Bij een bezoek aan bepaalde landen mag je helaas tijdelijk geen bloed geven. Bedenk daarom van tevoren welke landen je onlangs hebt bezocht en doe eventueel de online donortest om erachter te komen of je mag doneren. Je kunt ook de Donorinformatielijn bellen: 0800 - 5115 (gratis).

 • Ik overweeg plasmadonor te worden, maar heb bloedgroep O-negatief. Klopt het dat je dan geen plasmadonor mag worden?

  Het is niet zo dat bloedgroep O-negatief je ongeschikt maakt voor plasmaferese., maar er is nog steeds een grote behoefte aan bloed met deze bloedgroep. Dit is als enige geschikt om aan elke patiënt toe te dienen wanneer de tijd ontbreekt om de bloedgroep te bepalen. Daarom roepen we alle donors met O- het liefst maximaal op als volbloeddonor. Dat is ook de reden dat er soms een beroep wordt gedaan op onze donors met O- om aan familieleden te vragen donor te worden. Donors met bloedgroep O- die regelmatig in malariagebieden komen en daarom geen volbloed mogen geven, worden wel gevraagd voor plasma.

 • Ik ben sinds een tijdje op dieet. Is bloed geven dan verstandig?

  Vragen over vermagering zijn lastig te beantwoorden. Er zijn zoveel verschillende dingen waar rekening mee moet worden gehouden. Is je gewicht nog steeds aan de hoge kant of ben je inmiddels goed op gewicht? Toch niet te licht geworden? De Body Mass Index (BMI) is daarvoor een goede maat. Hoe snel ben je afgevallen en is het gewicht op het moment van donatie stabiel? De donorarts zal daar bij de keuring zeker een indruk van willen hebben. Het komt nogal eens voor dat mensen zich niet fit voelen als zij een streng vermageringsdieet volgen. Dan kun je beter geen bloed geven, om te voorkomen dat je duizelig wordt tijdens of na de afname. Het laatste woord is aan de donorarts die je moet goedkeuren.

 • Ik ben volledig hersteld van mijn hartinfarct. Waarom mag ik geen donor meer zijn?

  Een infarct zorgt voor een beschadiging in het weefsel door zuurstoftekort. Van iemand die een infarct heeft gehad, zijn de bloedvaten over het algemeen niet zo soepel meer. Een bekende complicatie bij bloedafname is het flauwvallen. Dit gebeurt weliswaar niet vaak, maar we houden er wel rekening mee. De bloeddruk is tijdens zo’n flauwte even heel laag. Bij gezonde mensen is dit vervelend, maar herstelt dit meestal zonder verdere problemen. Bij mensen die een hartinfarct hebben gehad kan bij zo’n lage bloeddruk opnieuw schade door zuurstoftekort ontstaan. Dit is uiteraard een zeer ongewenste situatie. Daarom mag je na een hartinfarct – ook na volledig herstel – helaas niet meer doneren.

 • Waarom is de bloedbank zo streng bij kleine kwaaltjes?

  Veel bloed en veel bloedproducten zoals bloedplaatjes gaan naar mensen met een matig of slecht werkend afweersysteem, met een matige of slechte weerstand tegen bacteriën, virussen en andere ziekteverwekkers. Denk daarbij aan patiënten met kanker die een chemokuur ondergaan. Als een ziekteverwekker voor jou - met een goed werkend afweersysteem - weinig gevolgen heeft, kan dat voor patiënten wel ernstige gevolgen hebben. Daarom moeten we rekening houden met ogenschijnlijk kleine kwalen.

 • Ik ben aan het trainen voor de halve marathon. Kan ik in deze periode bloed geven?

  Ja, dat is wel mogelijk, zolang je rekening houdt met het volgende:

  Na een donatie heeft je lichaam tijd nodig om te herstellen. Sporten gedurende de eerste 12-24 uur geeft meer kans op duizeligheid of flauwvallen.

  Kort voor een hele of halve marathon doneren is niet verstandig als je optimaal wilt presteren. Dit hangt samen met je Hb. Overleg tijdens de keuring over je plannen. Dan kunnen we bepreken wat je reserve is en hoe lang van tevoren je beter niet kunt doneren.

  Na een grote prestatie als het lopen van een marathon of een wandelvierdaagse is je Hb tijdelijk lager, omdat er bij grote lichamelijke inspanning rode bloedcellen kapot gaan. Wachten met het geven van bloed is dan ook verstandiger.

 • Vegetariërs hebben een lager Hb-gehalte. Hoe gaat bloedbank hiermee om?

  Niet alle vegetariërs of flexitariërs (mensen die af en toe vlees eten) hebben een lager Hb dan gemiddeld. Voor een voldoende hoog Hb is de ijzervoorraad belangrijk. IJzer zit in allerlei voedingsmiddelen. Vrijwel alle gezonde donors kunnen een voldoende grote voorraad hebben. Bij elke donatie bepalen we vooraf het Hb-gehalte en als dit te laag is, nemen we geen bloed af. Een donor hoeft zijn levensstijl dus niet aan te passen.