Veelgestelde vragen

Zoek hier ook op trefwoord voor meer informatie over een onderwerp, medicijn of ziekte.
 • Wat voor kleding kan ik het beste dragen als ik bloed kom geven?

  Draag geen shirt of trui met te strakke mouwen, zodat het gemakkelijker is om je mouwen op te stropen voor het aanprikken van de ader. 

 • Wat doe ik bij een nabloeding?

  Houd je arm omhoog en oefen lichte druk uit op de wond met drie vingers. Leg daarna een nieuw drukverband aan.

 • Als ik thuis duizelig word of me niet goed voel na het bloed geven, wat kan ik dan het beste doen?

  Je kunt het beste gaan liggen met je benen omhoog of gaan zitten met het hoofd tussen je knieën. Dan kan er makkelijk weer bloed naar je hoofd stromen, waardoor de duizeligheid minder wordt. Als deze klachten vier uur na thuiskomst nog bestaan, neem dan contact op met de arts van de bloedbank (0800-5115) of met je huisarts.

 • Wat kan ik doen als mijn arm pijn doet na het geven van bloed of plasma?

  Je kunt je arm het beste ontlasten en rust geven. Kijk na ongeveer drie uur of er mogelijk een bloeduitstorting te zien is of blijvende roodheid (meestal pas de volgende dag). Als de klachten niet verminderen of juist verergeren neem dan contact op met de arts van de bloedbank (0800-5115) of met je huisarts.

 • Welke maatregelen neemt Sanquin tegen besmetting door het zikavirus?

  De uitbraak van het zikavirus in Zuid- en Midden-Amerika heeft voor ons nog geen gevolgen, dus zijn er geen aanvullende maatregelen nodig. De gebieden waar het zikavirus voorkomt, vallen buiten Europa, dus is standaard al minimaal vier weken uitstel van toepassing. Dat is meer dan voldoende. Mocht je als donor het virus hebben opgelopen, dan ben je na deze periode niet meer besmettelijk. Een infectie verloopt overigens meestal zonder ziekteverschijnselen en is na twee tot zeven dagen voorbij. Mocht je toch klachten hebben tijdens de reis of na terugkeer, overleg dan met de donorarts.

 • Moet ik rekening houden met wat ik eet voor een donatie?

  Ja, kom zeker niet met een lege maag naar de afnamelocatie. Eet altijd eerst iets en drink voorafgaand aan de donatie meer dan gebruikelijk. Dit advies helpt voorkomen dat je tijdens of na de donatie duizelig of niet lekker wordt.

 • Is de datum op de oproepkaart belangrijk om rekening mee te houden?

  Ja, als je op de genoemde dag niet langs kunt komen, dan kun je tot twee weken daarna met dezelfde oproepkaart bij Sanquin terecht. Mocht je juist eerder willen komen of ben je langer dan twee weken verhinderd, neem dan contact op met de bloedbank via 0800-5115 of [email protected] Dan kijken we graag even na of je weer bloed mag geven, om te voorkomen dat je voor niets naar de bloedbank komt.

 • Wat moet ik meenemen als ik bloed kom geven?

  Neem een legitimatiebewijs en je oproepkaart mee.

 • Ik ben lastig te prikken in mijn armholte. Waarom prikken jullie niet op een andere plek?

  Bij het afnemen van een halve liter bloed moet het bloed redelijk vlot in het zakje stromen omdat anders de verhouding van bloed tot de bewaarvloeistof te lang niet optimaal is en de kwaliteit van het bloed vermindert. Verder bestaat de kans dat het bloed stolt in de slang. Daarom gebruiken we ook een vrij dikke en korte naald. Deze naald is niet geschikt om in oppervlakkige aderen te prikken.

  Door onze standaardmanier van prikken op de meest geschikte plek, in de elleboogplooi, hebben onze donorassistenten een goede routine ontwikkeld waardoor het vrijwel altijd goed verloopt. Prikken op andere plekken zou het lastiger maken. In het ziekenhuis zijn er diverse materialen en naalden om bloed af te nemen, voor het geval dit nodig is voor onderzoek. Meestal lukt het daar wel om een kleine hoeveelheid af te nemen, ook uit dunne vaten en desnoods uit een ander bloedvat.

 • Op welke termijn wordt er met mij contact opgenomen als mijn bloedtesten een infectie hebben aangetoond?

  Bij een afwijkende testuitslag kun je van ons binnen vier weken bericht verwachten. Als er bij de eerste screeningstesten een afwijkende uitslag wordt gevonden, is er mogelijk een infectie aanwezig, We doen dan aanvullend bloedonderzoek met andere testen die de uitslag kunnen bevestigen of juist ontkennen. Dit laatste onderzoek kost meer tijd. We lichten je pas in als die laatste uitslagen bekend zijn. Dat kan ongeveer vier weken duren, soms korter. Het ontvangen van een oproep voor een donatie betekent altijd dat de vorige testuitslagen goed waren. Geen bericht is goed bericht.