Q&Q DNA Hometest

Als u twijfelt aan een biologisch verwantschap, kunt u dat met één van de Quick & Quality (Q&Q) DNA Hometesten laten testen. U neemt dan eenvoudig thuis wangslijm af dat Sanquin Bloedvoorziening vervolgens voor u onderzoekt.

De Q&Q DNA Hometest is een service speciaal voor particulieren. Een persoonlijke DNA-verwantschapstest, die eenvoudig telefonisch of via internet te bestellen is. Aan de hand van een duidelijke instructie kunt u, thuis in de privé-sfeer, de DNA-monsters afnemen. Dit onderzoek wordt niet aangeboden indien er juridische consequenties gewenst zijn. De reden hiervoor is dat Sanquin niet kan instaan voor de identificatie en afname procedure.

Ik twijfel aan mijn biologisch verwantschap!

Samenstelling van het afnamepakket

In het Q&Q DNA Hometest afnamepakket vindt u alle benodigde invulformulieren en materialen voor de afname van wangslijm ten behoeve van het verwantschapsonderzoek. In het pakket zijn de volgende materialen aanwezig:

Veilige verzending van uw DNA

Sanquin biedt, tegen kostprijs, de mogelijkheid tot het aangetekend versturen van de afgenomen DNA-monsters naar Sanquin. Bovendien ontvangt u de resultaten van Sanquin per aangetekende post.

Meer weten?

Laatst bewerkt op: 22 mei 2015