Patiëntinformatie

Heeft uw orthopeed gevraagd of u uw heupkop wilt doneren aan de Botbank? Lees dan de onderstaande informatie over het doneren van uw heupkop.

Waarom uw heupkop doneren?

U kunt alleen uw heupkop doneren als bij u een kunstheup (prothese) geplaatst gaat worden. De heupkop die bij u wordt weggehaald, heeft aangetast kraakbeen aan de buitenkant van het bot. Dat zorgt bij u voor pijn tijdens bewegen. Het bot zelf is vaak nog geschikt voor behandeling van andere patiënten.
De Botbank verwijdert het aangetaste kraakbeen en verzaagt de heupkop in stukjes of vermaalt de heupkop in snippers. Orthopeden kunnen dit geprepareerde botweefsel gebruiken voor het vullen van botdefecten bij andere patiënten. Het getransplanteerde bot functioneert als tijdelijk vulmiddel en bevat factoren die het lichaam helpen om op die plek nieuw bot aan te maken. In de loop van de tijd, zal het getransplanteerde bot geheel vervangen zijn door lichaamseigen botweefsel.

Uw orthopeed maakt in zijn behandeling geen onderscheid tussen patiënten die wel of geen bot doneren. De behandelaar zal uw belang altijd voorop stellen.

Meer informatie en de vragenlijst

Van het ziekenhuis ontvangt u een informatiefolder over botdonatie. Als u akkoord gaat met het doneren van uw heupkop aan de Botbank, vragen wij van u om een vragenlijst in te vullen (voor het verstrekken van medische informatie) en deze te ondertekenen. Deze ingevulde vragenlijst levert u weer in bij de orthopedische afdeling van uw ziekenhuis. Voorafgaand aan de operatie worden drie buizen bloed bij u afgenomen voor het uitvoeren van veiligheidstesten. 

Na de donatie, wanneer uw heupkop in de voorraad van de Botbank is opgenomen, kunt u gebeld worden door een Donorarts van Sanquin met vragen over de eerder ingevulde vragenlijst.

Het bewaren van gedoneerd bot

Een heupkop wordt direct nadat de orthopeed deze bij de patiënt heeft verwijderd, verpakt in een steriele botpot. Daarmee blijft de kwaliteit gehandhaafd. Daarna worden de botpotten opgeslagen in ultralow vriezers van de Botbank, waarin ze tot maximaal vijf jaar bewaard kunnen blijven. Als een heupkop niet wordt gedoneerd aan de Botbank, wordt deze door het ziekenhuis vernietigd.

Uw gedoneerde heupkop krijgt een uniek identificatienummer

Nadat de heupkop bij u is uitgenomen, wordt deze door een OK medewerker in een dubbele steriele botpot gedaan. Op die pot wordt een uniek identificatienummer geplakt. Mocht uw gedoneerde bot later worden gebruikt bij een andere patiënt, dan is dat botweefsel alleen geïdentificeerd met dat unieke nummer. Uw naam zal niet bekend worden gemaakt aan de andere behandelaar. De Botbank houdt een administratie bij waarin uw gegevens zijn gekoppeld aan dat unieke nummer. Mocht het ooit nodig zijn, dan kan alleen Sanquin een verband leggen tussen een botproduct dat bij een patiënt gebruikt is en de donor waar dat botweefsel van afkomstig is.

Meer weten?

Laatst bewerkt op: 22 december 2016