Botbank

BISLIFE

Per 1 januari 2017 fuseert de Botbank van Sanquin met BISLIFE. De processen van deze beide organisaties met betrekking tot het ontvangen, bewerken, opslaan en distribueren van gedoneerde heupkoppen van levende donoren komen sterk overeen. Daarmee biedt het samengaan goede mogelijkheden tot een meer doelmatige uitvoering van dit proces.
 
De volledige integratie van de Botbank van Sanquin in BISLIFE zal een aantal maanden duren en is naar verwachting op 1 juli 2017 afgerond. Hiermee zetten Sanquin en BISLIFE een grote stap in het verbeteren van de weefselketen in Nederland. Meer informatie hierover leest u binnenkort op de website www.bislife.org.

Botbank

De Botbank is een onderdeel van de unit Tissues & Cells van Sanquin en levert bot- en kraakbeenproducten afkomstig van levende donors voor allogeen en autoloog gebruik. Sanquin Botbank heeft vestigingen in de Bloedbank van Nijmegen en Groningen.

De Botbank van Sanquin werkt samen met orthopedische afdelingen van geselecteerde ziekenhuizen bij het verkrijgen van gedoneerde heupkoppen. Deze heupkoppen zijn afkomstig van patiënten die een heupvervanging ondergaan en die hebben ingestemd met het doneren van de uitgenomen heupkop aan de Botbank.

Gedoneerd bot heeft vrijwel dezelfde eigenschappen als lichaamseigen bot. Een botdonatie die wordt goedgekeurd voor transplantatie, kan door een orthopeed worden toegepast bij andere patiënten met botdefecten.

De Botbank van Sanquin is door de minister erkend als Orgaanbank volgens de Wet Veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal.

Zonder winstoogmerk

Net als het geven van bloed of plasma is het doneren van een heupkop of kraakbeen vrijwillig. De Botbank van Sanquin is een publieke weefselbank die opereert zonder winstoogmerk.

Laatst bewerkt op: 22 december 2016