Guillain Barré

Wat is het syndroom van Guillain Barré?

Guillain Barré syndroom (GBS) is een aandoening van de zenuwen buiten het centrale zenuwstelsel, de motorische zenuwen en de gevoelszenuwen. GBS treedt op door een onbedoelde reactie van het eigen afweersysteem.

Ongeveer 70% van de mensen met Guillain Barré syndroom hebben in de weken voorafgaand aan het krachtverlies een gewone infectie zoals een verkoudheid, keelontsteking of diarree gehad. Het afweersysteem maakt antistoffen aan tegen de ziekteverwekker. Bij GBS vallen de antistoffen nu niet alleen de ziekteverwekker aan, maar ook de zenuwen.

Wat zijn de symptomen van Guillain Barré syndroom?

Bij Guillain Barré syndroom is sprake van spierzwakte of verlamming.

Vaak komen gevoelsstoornissen zoals gevoelloosheid of tintelingen voor. De ernst van de ziekte varieert van lichte verschijnselen tot (volledige) verlammingsverschijnselen. Daarbij kunnen ook ademhalingsspieren en aangezichtsspieren verlamd raken. De meeste patiënten herstellen weer.

De ziekte komt in Nederland jaarlijks bij 200-300 mensen voor.

Wat is de behandeling van het Guillain Barré syndroom?

De behandeling vindt plaats in het ziekenhuis. Afhankelijk van de ernst is opname op de intensive care afdeling noodzakelijk. Indien de ademhalingspieren zijn aangedaan is beademing nodig.

Belangrijk is het stoppen van de foutieve afweerreactie, die in het lichaam plaatsvindt. Behandeling met immunoglobulinen gaat per infuus direct in het bloedvat. Veelal volstaat 1 kuur. Mogelijk is pijnbestrijding nodig. Vaak volgt een revalidatieprogramma met onder andere fysiotherapie.

Vereniging voor lotgenoten

De Vereniging Spierziekten Nederland (VSN) behartigt de belangen van patiënten met neuromusculaire ziekten, waaronder Guillain Barré syndroom.

Meer weten?

Laatst bewerkt op: 21 oktober 2015