Nieuwe behoeften vragen om nieuwe voorzieningen

Documenten Omniplasma

 Praktische aspecten bij het ontdooien van Omniplasma

Overeenkomst tussen ziekenhuisapotheker en klinisch chemisch laboratorium

Toelichting ZAPO-verklaring

Begeleidend schrijven Omniplasma 16 juli 2014

Voor de implementatie van Omniplasma heeft Sanquin een checklist

Etikettering Omniplasma

Traceability en origine van donaties voor Omniplasma

Naast de algemene omschrijving vanuit de SPC stelt Sanquin enkele SOP's ter beschikking waarin het ontdooien van Omniplasma met verschillende apparatuur beschreven is:

Laatst bewerkt op: 28 februari 2017