Nieuwe behoeften vragen om nieuwe voorzieningen

Productinformatie

Nonafact compenseert het tekort aan factor IX bij patienten met hemofilie B.  

Wanneer gebruik je Nonafact?

Nonafact is bedoeld om bloedingen bij patienten met hemofilie B te voorkomen of te behandelen.

Lees meer in de bijsluiter van Nonafact (pdf).

Hoe gebruik je Nonafact?

Nonafact wordt via een injectie in een bloedvat (intraveneus) toegediend.

Een arts met specialisatie hemofilie moet op de start en toediening van de behandeling toezicht houden. Hij zorgt ervoor dat de behandeling normaal verloopt en kan bij een allergische reactie direct de vereiste maatregelen treffen.

Hoe doseer je Nonafact?

De arts bepaalt de geschikte dosis Nonafact. De geschikte dosis en de frequentie hangen af van:

 • uw gewicht
 • ernst van de klinische situatie
 • hoeveelheid Factor IX in uw bloed

De dosis wordt uitgedrukt in een aantal eenheden (IE). Op basis van van het bloedonderzoekuitslagen kan uw arts de dosis en frequentie van de injecties aanpassen. 

Hoe los je Nonafact op?

Het oplossen

 • Het poeder lost over het algemeen uiterst snel op.
 • Na maximaal 5 minuten hoort het volledig te zijn opgelost.
 • De oplossing moet helder, kleurloos tot lichtgeel zijn.
 • Oplossingen die slechts enkele deeltjes bevatten, zijn bruikbaar.
 • Gebruik geen oplossingen die troebel zijn of neerslag bevatten.
 • Dit geneesmiddel mag niet met andere geneesmiddelen worden gemengd.

Hoe los je Nonafact op? Bekijk het filmpje

Lees meer in de bijsluiter van Nonafact (pdf).

Hoe dien je Nonafact toe?

 • Zuig het product op in een steriele injectiespuit met behulp van de meegeleverdefilternaald.
 • Verwijder de naald van de injectiespuit en vervang deze door een intraveneuze of epicraniële naald.
 • Verwijder de lucht uit de injectiespuit, desinfecteer de huid en steek de naald in de ader.
 • Injecteer intraveneus als één dosis, binnen 3 uur na bereiding en met een snelheid van ongeveer 2 ml/minuut.

Lees meer in de bijsluiter van Nonafact (pdf).

Wat zijn de bijwerkingen van Nonafact?

Nonafact kan bijwerkingen veroorzaken, net als andere geneesmiddelen. Niet iedereen krijgt deze bijwerkingen.

Het risico op de vorming van bloedstolsels (trombotische verschijnselen) is klein.

Het is mogelijk dat er antistoffen tegen Nonafact ontstaan. Deze antistoffen heten ‘remmers’. Hierdoor zal Nonafact steeds minder goed werkzaam zijn. De behandelend arts zal uw bloed regelmatig op de aanwezigheid van deze antistoffen controleren.

Lees meer in de bijsluiter van Nonafact (pdf).

Hoe moet je Nonafact bewaren?

Bewaar Nonafact

 • buiten het bereik en zicht van kinderen
 • in de koelkast bij 2°C - 8°C (dus niet invriezen)
 • in orginele verpakking om tegen licht te beschermen
 • in de flacon water voor injectie buiten de koelkast (kamertemperatuur)

Niet gebruiken na vervaldatum

Gebruik Nonafact niet meer na de vervaldatum. Deze vind je op het etiket, op de injectieflacon en op de doos.

Lees meer in de bijsluiter van Nonafact (pdf).

Weggooien

Gooi het geneesmiddel niet weg via afvalwater of met huishoudelijk afval. Medicijnen die je niet meer gebruikt, kun je inleveren bij uw apotheker. Deze maatregelen helpen het milieu beschermen.

Lees meer in de bijsluiter van Nonafact (pdf).

 

Laatst bewerkt op: 24 november 2014