Nieuwe behoeften vragen om nieuwe voorzieningen

Productinformatie

Nanogam is een intraveneus immunoglobuline (IVIg) met een breed spectrum aan antistoffen.

Wanneer gebruik je Nanogam?

Nanogam gebruik je als je een erfelijk (aangeboren) of verworven afweerstoornis hebt, waarbij regelmatig infecties optreden. De behandeling met Nanogam voorkomt infecties of behandelt ze.

Nanogam wordt ook gebruikt bij de behandeling van een ontregeld afweersysteem zoals bij idiopatische trombocytopenische purpura (ITP), syndroom van Guillan Barré en ziekte van Kawasaki. Nanogam wordt ook toegediend als je afweersysteem ontregeld is.

Lees meer in de bijsluiter van Nanogam (pdf).

Hoe gebruik je Nanogam?

Nanogam is een infuusoplossing voor intraveneuze toediening.

Hoe doseer ik Nanogam?

De dosering hangt af van je toestand en je lichaamsgewicht. Als je Nanogam zelf toedient, zal je arts je vertellen wat de dosering is en hoe snel het infuus moet lopen.

Hoe dien je Nanogam toe?

Nanogam is bedoeld voor toediening per infuus in een ader.

  • Haal de flacon uit de koelkast om op kamertemperatuur te laten komen.
  • De oplossing is helder of licht opalescent (bijna doorschijnend).
  • Gebruik geen oplossingen die troebel zijn of neerslag bevatten.
  • Afhankelijk van de dosering worden meer flacons gebruikt. 
  • De inhoud van meerdere flacons kan je overbrengen in een ethylvinylacetaatzak (Clintec® EVA-zak voor parenterale voeding, Baxter). Bekijk hier het filmpje.
  • Dien toe direct vanuit de flacon of vanuit een ethylvinylacetaatzak. 

Lees meer in de bijsluiter van Nanogam (pdf).

Als je de behandeling met Nanogam goed verdraagt, zijn er mogelijkheden om de behandeling thuis voort te zetten.

Wat zijn de bijwerkingen van Nanogam?

Zoals alle geneesmiddelen kan Nanogam bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Soms kan sprake zijn van koude rillingen, hoofdpijn, koorts, braken, allergische reacties, misselijkheid, gewrichtspijn, lage bloeddruk, matig ernstige, lage rugpijn.

Lees meer in de bijsluiter van Nanogam (pdf).

Hoe bewaar ik Nanogam?

Bewaar Nanogam

  • buiten bereik en zicht van kinderen
  • in de koelkast bij 2°C - 8°C (niet invriezen)
  • in originele verpakking om tegen licht te beschermen

Nanogam kan je 6 maanden lang bewaren bij een temperatuur van 25°C of lager, zonder dat de werkzaamheid verloren gaat. Als je op reis gaat bijvoorbeeld.

Noteer de datum waarop je het product op kamertemperatuur brengt op de verpakking. Heb je Nanogam 6 maanden bij kamertemperatuur bewaard en niet gebruikt, dan moet je het  weggooien.

Niet gebruiken na vervaldatum

Gebruik Nanogam niet meer na de vervaldatum. Deze staat op het etiket (op de injectieflacon) en op de doos.

Lever Nanogam in bij de apotheek

Gooi het geneesmiddel niet weg via afvalwater of met huishoudelijk afval. Medicijnen die je niet meer gebruikt, kun je inleveren bij de apotheek. Deze maatregelen helpen het milieu beschermen.

Lees meer in de bijsluiter van Nanogam (pdf).

Meer weten?

 

Laatst bewerkt op: 21 februari 2017