Nanogam

Terug naar overzicht

Productinformatie

Nanogam is een intraveneus immunoglobuline (IVIg) met een breed spectrum aan antistoffen.

Wanneer gebruik je Nanogam?

Nanogam gebruik je als je een erfelijk (aangeboren) of verworven afweerstoornis hebt, waarbij regelmatig infecties optreden. De behandeling met Nanogam voorkomt infecties of behandelt ze.

Nanogam wordt ook gebruikt bij de behandeling van een ontregeld afweersysteem zoals bij idiopatische trombocytopenische purpura (ITP), syndroom van Guillan Barré en ziekte van Kawasaki. Nanogam wordt ook toegediend als je afweersysteem ontregeld is.

Lees meer in de bijsluiter van Nanogam (pdf).

Hoe gebruik je Nanogam?

Nanogam is een infuusoplossing voor intraveneuze toediening.

Hoe doseer ik Nanogam?

De dosering hangt af van je toestand en je lichaamsgewicht. Als je Nanogam zelf toedient, zal je arts je vertellen wat de dosering is en hoe snel het infuus moet lopen.

Hoe dien je Nanogam toe?

Nanogam is bedoeld voor toediening per infuus in een ader.

 • Haal de flacon uit de koelkast om op kamertemperatuur te laten komen.
 • De oplossing is helder of licht opalescent (bijna doorschijnend).
 • Gebruik geen oplossingen die troebel zijn of neerslag bevatten.
 • Afhankelijk van de dosering worden meer flacons gebruikt. 
 • De inhoud van meerdere flacons kan je overbrengen in een ethylvinylacetaatzak (Clintec® EVA-zak voor parenterale voeding, Baxter). Bekijk hier het filmpje.
 • Dien toe direct vanuit de flacon of vanuit een ethylvinylacetaatzak. 

Lees meer in de bijsluiter van Nanogam (pdf).

Als je de behandeling met Nanogam goed verdraagt, zijn er mogelijkheden om de behandeling thuis voort te zetten.

Wat zijn de bijwerkingen van Nanogam?

Zoals alle geneesmiddelen kan Nanogam bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Soms kan sprake zijn van koude rillingen, hoofdpijn, koorts, braken, allergische reacties, misselijkheid, gewrichtspijn, lage bloeddruk, matig ernstige, lage rugpijn.

Lees meer in de bijsluiter van Nanogam (pdf).

Hoe bewaar ik Nanogam?

Bewaar Nanogam

 • buiten bereik en zicht van kinderen
 • in de koelkast bij 2°C - 8°C (niet invriezen)
 • in originele verpakking om tegen licht te beschermen

Nanogam kan je 6 maanden lang bewaren bij een temperatuur van 25°C of lager, zonder dat de werkzaamheid verloren gaat. Als je op reis gaat bijvoorbeeld.

Noteer de datum waarop je het product op kamertemperatuur brengt op de verpakking. Heb je Nanogam 6 maanden bij kamertemperatuur bewaard en niet gebruikt, dan moet je het  weggooien.

Niet gebruiken na vervaldatum

Gebruik Nanogam niet meer na de vervaldatum. Deze staat op het etiket (op de injectieflacon) en op de doos.

Lever Nanogam in bij de apotheek

Gooi het geneesmiddel niet weg via afvalwater of met huishoudelijk afval. Medicijnen die je niet meer gebruikt, kun je inleveren bij de apotheek. Deze maatregelen helpen het milieu beschermen.

Lees meer in de bijsluiter van Nanogam (pdf).

Meer weten?

 

Laatst bewerkt op: 21 februari 2017

Bijsluiters Nanogam

 

Laatst bewerkt op: 21 februari 2017

Guillain Barré

Bij het Guillain Barré syndroom worden zenuwen aangetast door het afweersysteem.

Wat is het syndroom van Guillain Barré?

Guillain Barré syndroom (GBS) is een aandoening van de zenuwen buiten het centrale zenuwstelsel, de motorische zenuwen en de gevoelszenuwen. GBS treedt op door een onbedoelde reactie van het eigen afweersysteem.

Ongeveer 70% van de mensen met Guillain Barré syndroom hebben in de weken voorafgaand aan het krachtverlies een gewone infectie zoals een verkoudheid, keelontsteking of diarree gehad. Het afweersysteem maakt antistoffen aan tegen de ziekteverwekker. Bij GBS vallen de antistoffen nu niet alleen de ziekteverwekker aan, maar ook de zenuwen.

Wat zijn de symptomen van Guillain Barré syndroom?

Bij Guillain Barré syndroom is sprake van spierzwakte of verlamming.

Vaak komen gevoelsstoornissen zoals gevoelloosheid of tintelingen voor. De ernst van de ziekte varieert van lichte verschijnselen tot (volledige) verlammingsverschijnselen. Daarbij kunnen ook ademhalingsspieren en aangezichtsspieren verlamd raken. De meeste patiënten herstellen weer.

De ziekte komt in Nederland jaarlijks bij 200-300 mensen voor.

Wat is de behandeling van het Guillain Barré syndroom?

De behandeling vindt plaats in het ziekenhuis. Afhankelijk van de ernst is opname op de intensive care afdeling noodzakelijk. Indien de ademhalingspieren zijn aangedaan is beademing nodig.

Belangrijk is het stoppen van de foutieve afweerreactie, die in het lichaam plaatsvindt. Behandeling met immunoglobulinen gaat per infuus direct in het bloedvat. Veelal volstaat 1 kuur. Mogelijk is pijnbestrijding nodig. Vaak volgt een revalidatieprogramma met onder andere fysiotherapie.

Vereniging voor lotgenoten

De Vereniging Spierziekten Nederland (VSN) behartigt de belangen van patiënten met neuromusculaire ziekten, waaronder Guillain Barré syndroom.

Meer weten?

 

Laatst bewerkt op: 21 oktober 2013

Ziekte van Kawasaki

De ziekte van Kawasaki is een ontsteking van de bloedvaten door het hele lichaam.

Veelal komt de ziekte van Kawasaki voor bij jonge kinderen; circa 75% van de kinderen is jonger dan 5 jaar. De ziekte komt vaker voor bij jongens en er lijkt een verband met het jaargetijde te zijn (vaker in de winter en het vroege voorjaar).

De oorzaak van de ziekte is onbekend.

Bij de ziekte van Kawasaki kunnen de bloedvaten van het hart ontstoken raken. Deze ontstekingen kunnen uiteindelijk resulteren in verwijdingen van het bloedvat: aneurysma.

Aneurysmata rondom hart

Aneurysmata van de vaten rondom het hart, de kransslagaders, kunnen bij 25% van de kinderen met de ziekte van Kawasaki worden vastgesteld. Snelle herkenning en behandeling van de ziekte is van belang bij het voorkomen van deze aneurysmata.

Wat zijn de symptomen van de Ziekte van Kawasaki?

 • koorts en geen verbetering bij gebruik van paracetamol
 • huiduitslag, zwellingen aan de handen en voeten
 • irritatie en rood worden van de ogen
 • irritatie en ontsteking van de mondslijmvliezen, lippen en keel, en gezwollen lymfklieren in de hals
 • in een later stadium kunnen de vingertoppen en tenen gaan vervellen.

Lees het verhaal van Justin (pdf)

Hoe de ziekte van Kawasaki behandeld?

De behandeling van de ziekte van Kawasaki bestaat uit aspirine en een infuus met immunoglobuline en vindt plaats in een kliniek. Het infuus is in principe eenmalig. Door de immunoglobuline zal het kind snel opknappen.

Deze behandeling verlaagt de kans op aneurysmata aan de kransslagaders met ongeveer 50-60%.

Emma Kinderziekenhuis/AMC

Het Emma Kinderziekenhuis/AMC is het grootste behandel- en kenniscentrum voor de ziekte van Kawasaki in Nederland.


Laatst bewerkt op: 8 september 2015

ThuisService

Wat is de Sanquin ThuisService?

Onder thuisbehandeling verstaan wij het zelfstandig klaarmaken en intraveneus of subcutaan toedienen van geneesmiddelen door de patient zelf, een partner, een van de ouders of een verpleegkundige in de eigen vertrouwde omgeving.

De ThuisService van Sanquin is 'zorg op maat'. Naar gelang het wensenpakket van de arts en de patient kan van de diensten van de ThuisService gebruik worden gemaakt.

Voor wie is de ThuisService?

Voor patiënten die behandeld worden met een geneesmiddel dat in de ader toegediend moet worden (intraveneus).
Voor patiënten die behandeld worden met een geneesmiddel dat onder de huid toegediend moet worden (subcutaan)

De mogelijkheden van de ThuisService

 • ThuisService intraveneuse immunoglobulinen
 • ThuisService subcutane immunoglobulinen
 • ThuisService C1-esteraseremmer
 • ThuisService Hemofilie

De voordelen van de Sanquin ThuisService

De Sanquin ThuisService geeft de volgende voordelen:

 • de behandeling in de eigen vertrouwde omgeving
 • ervaren BIG-geregistreerde verpleegkundigen
 • minder reis- en wachttijd
 • verbetering van continuïteit van werk / school / studie
 • minder verstoring sociaal- en gezinsleven
 • meer mogelijkheden om op reis te gaan
 • medicatie en hulpmiddelen thuis bezorgd
 • trainingen voor patiënt en mantelzorger
 • IgG dalspiegelbepaling

Wat vinden patiënten van de ThuisService?

Bijna 90% van onze patiënten vindt de thuisbehandeling aangenaam.

Patiënten zijn zeer tevreden over de thuisbehandeling verzorgd door de Sanquin ThuisService. Uit onderzoek blijkt dat 87% van de respondenten de thuisbehandeling als aangenaam ervaart en waardeert dit met een gemiddeld cijfer van 8,5 (schaal 1-10).

Vraag en antwoord

Wordt mijn huisarts op de hoogte gesteld van de thuisbehandeling?
Ja, de huisarts wordt op de hoogte gesteld door de specialist. De huisarts draagt tijdens de thuisbehandeling de verantwoordelijkheid in geval van calamiteiten. Het is wel handig om ook zelf je huisarts op de hoogte te stellen vanaf welke datum je thuis behandeld gaat worden. De verpleegkundige van de ThuisService legt je tijdens de eerste thuisbehandeling uit wat je moet doen als er problemen optreden.

Moet er altijd iemand (mantelzorger) aanwezig zijn tijdens de infusie?
Het is wel handig dat er tijdens de behandeling een mantelzorger aanwezig is. Deze kan actie ondernemen bij eventuele calamiteiten. De mantelzorger hoeft niet altijd bij de behandeling aanwezig te zijn maar moet wel bereikbaar zijn.

Als er geen mantelzorger is, dan is thuisbehandeling nog steeds mogelijk als de patiënt goed op de medicatie reageert. De verpleegkundige laat ook goede instructies achter zodat je bijwerkingen snel herkent en weet wat je dan moet doen.

Komt er een verpleegkundige van de thuiszorg?
In principe komt een verpleegkundige van de Sanquin ThuisService bij je thuis om de toediening van de medicatie begeleiden. Als er in de regio waar je woont goede contacten zijn tussen het ziekenhuis en de thuiszorg, dan kan het ook zo zijn dat een verpleegkundige van de thuiszorg de toediening van medicatie begeleidt. De coördinatoren zullen er alles aan doen om in je wensen tegemoet te komen en hiervoor de zorg te regelen.

Is de verpleegkundige bekwaam in het intraveneus aanprikken?
De toediening vindt plaats door bevoegde verpleegkundigen (BIG-registratie) met ervaring en kennis van het betreffende geneesmiddel en de wijze van toediening. De verpleegkundigen volgen regelmatig nascholingen. Daarnaast zijn ze in staat om patiënten te instrueren over het zelf toedienen van het geneesmiddel.

Is er buiten kantooruren een verpleegkundige te bereiken?
Zolang het infuus loopt is de verpleegkundige bereikbaar. Tijdens de eerste thuisbehandeling krijgt u van de verpleegkundige alle informatie over de bereikbaarheid van de ThuisService en de verpleegkundige. Natuurlijk kunt u ook altijd contact opnemen met de dienstdoende huisarts.

Hoe lang blijft de verpleegkundige bij de behandeling aanwezig?
De verpleegkundige blijft aanwezig zolang dat medisch gezien nodig wordt geacht. U zult merken dat u in de loop van de tijd steeds zelfstandiger zult worden en de verpleegkundige dus korter aanwezig hoeft te zijn.

Komt steeds dezelfde verpleegkundige bij mij thuis?
Voor de Sanquin ThuisService is een landelijk netwerk van verpleegkundigen werkzaam. Zij proberen steeds dezelfde verpleegkundige uit uw regio u te laten begeleiden.

Mag mijn partner/ouder mij aanprikken?
Ja, uw partner/ouder mag leren u aan te prikken. De verpleegkundige zal hem/haar daarin begeleiden. Hij/zij zal de prikinstructies geven en ook aangeven wanneer het moment is aangebroken dat hij/zij u zelfstandig op een veilige en verantwoorde wijze kan aanprikken.

Wie bezorgt de medicatie?
Bij de eerste thuisbehandeling worden medicatie en eventuele hulpmiddelen, zoals een pomp, door de verpleegkundige van de ThuisService meegenomen. De medicatie voor volgende behandelingen wordt door de apotheek van Sanquin ThuisService bij u afgeleverd. Zij nemen contact met u op om afspraken te maken over datum en tijdstip van levering. De levering kan niet via de plaatselijke apotheek gedaan worden.

Krijg ik een infuuspomp?
Uw arts kan op de machtigingsaanvraag aangeven of toediening van uw medicatie via een pomp dient plaats te vinden. Indien kan worden aangetoond dat een pomp nodig is, dan zal uw zorgverzekeraar de pomp vergoeden. De pomp wordt dan door de Sanquin ThuisService bij u geleverd.

Mag ik leren mijzelf aan te prikken?
Ja, de verpleegkundige kan u leren hoe u uzelf kunt aanprikken. Hij/zij zal de prikinstructies geven en ook aangeven wanneer het moment is aangebroken dat u zelfstandig op een veilige en verantwoorde wijze uzelf kunt aanprikken. De Sanquin ThuisService heeft een formulier ‘Verklaring zelfstandigheid’ ontwikkeld, waarop wordt aangegeven welke handelingen u als patiënt zelf uitvoert. Deze verklaring dient u ook aan uw arts te laten zien, zodat hij/zij op de hoogte is van de handelingen die u zelf kunt verrichten tijdens de thuisbehandeling.

Als ik thuis behandeld word, betekent dat dan dat ik nooit meer terug mag naar het ziekenhuis voor deze behandeling?
Nee, u heeft altijd de mogelijkheid om in overleg met uw arts de thuisbehandeling te beëindigen. Daarna krijgt u de behandeling weer in het ziekenhuis.

Waarom moet ik gegevens van mijn thuisbehandeling bijhouden in een 'logboekje'?
In het logboekje houdt u gegevens bij over het gebruikte product (aantal flacons, chargenummer), eventuele bijwerkingen die zijn opgetreden, eventuele infecties die u doormaakt, antibioticagebruik en gebruik van overige medicatie. Met deze gegevens brengt u uw behandelend arts goed op de hoogte van het beloop van de behandeling.

Als het nodig is kan uw arts op basis van de gegevens de behandeling aanpassen. Zo krijgt u een optimale therapie. In het logboekje is ook ruimte voor gegevens over de betrokken artsen, de apotheek en uw verpleegkundige. Zo heeft u belangrijke telefoonnummers snel bij de hand.

Hoe kom ik in aanmerking voor de Sanquin ThuisService?
U kunt uw behandelend specialist vragen naar de mogelijkheid om uw behandeling thuis te laten plaatsvinden i.p.v. in het ziekenhuis. Hij of zij kan u vertellen of dit geschikt is voor u.

Voor aanvraag van recepten voor professionals, zie mijnthuisservice.nl

Laatst bewerkt op: 8 september 2015