GammaQuin

Terug naar overzicht

Productinformatie

Informatie over de beschikbaarheid van GammaQuin

GammaQuin is een geneesmiddel met een breed spectrum aan antistoffen en een hepatitis A-antistofgehalte van ten minste 100 IE/ml.

Wat is GammaQuin?

Het medicijn GammaQuin wordt gebruikt tegen afweerstoornissen zonder bekende oorzaak en om hepatitis A te voorkomen of af te zwakken. Het wordt gemaakt van bloedplasma.

Wanneer gebruik je GammaQuin?

GammaQuin gebruik je als je een erfelijk (aangeboren) of verworven afweerstoornis zonder bekende oorzaak hebt, waarbij regelmatig infecties optreden. Door behandeling met GammaQuin worden infecties voorkomen of behandeld.

GammaQuin kun je ook gebruiken om hepatitis A te voorkomen of af te zwakken.

GammaQuin wordt ook gebruik om mazelen te voorkomen of ziekte verschijnselen te verminderen.

Lees meer in de bijsluiter van GammaQuin (pdf).

Hoe gebruik je GammaQuin?

GammaQuin is een oplossing voor injectie.

Voor de behandeling van een afweerstoornis krijg je een injectie met GammaQuin onder de huid (subcutaan).

Voor het voorkomen van hepatitis A infectie en mazelen krijg je een injectie met GammaQuin in de spier (intramusculair).  

Hoe doseer ik GammaQuin?

De arts bepaalt de dosis GammaQuin. De hoeveelheid GammaQuin die nodig is hangt af waarvoor je GammaQuin krijgt.

Hoe dien je GammaQuin toe?

Om hepatitis A te voorkomen krijg je een injectie in de spier met GammaQuin. Deze wordt langzaam in de bovenarm of bil gespoten. Als je meer dan 5 ml nodig hebt krijg je deze dosis verdeelt over meerdere injectieplaatsen.

Bij de behandeling van afweerstoornissen zijn grotere hoeveelheden GammaQuin nodig. Toediening kan dan via een  infusiepomp met GammaQuin subcutaan (onder de huid) gebeuren. Het is ook mogelijk om de hoeveelheid GammaQuin over meerdere injectieplaatsen toe te dienen.

 • Haal de flacon uit de koelkast en laat hem op kamertemperatuur komen.
 • De oplossing is helder van kleur.
 • Tijdens de bewaarperiode kan een lichte troebeling of een kleine hoeveelheid neerslag ontstaan. Voor de toepassing van dit product vormt dit geen bezwaar.
 • Afhankelijk van de dosering worden meer flacons gebruikt. 
 • De inhoud van meerdere flacons kan worden samengevoegd voor toediening aan de patiënt.
 • Zuig het product op in een steriele injectiespuit .

Hoe dien je GammaQuin toe? Bekijk het filmpje.

Lees meer in de bijsluiter van GammaQuin (pdf).

Wat zijn de bijwerkingen van GammaQuin?

GammaQuin kan bijwerkingen geven, net als andere geneesmiddelen. Het is mogelijk dat je pijn en gevoeligheid op de plaats van injectie voelt.

Zeldzaam

Heel soms ontstaan koorts en/of huiduitslag. Bijwerkingen zijn misselijkheid, braken, te lage bloeddruk, versnelde hartwerking en overgevoeligheidsreacties. 

Lees meer in de bijsluiter van GammaQuin (pdf).

Hoe bewaar ik GammaQuin?

Bewaar GammaQuin

 • buiten bereik en zicht van kinderen
 • in de koelkast bij 2 - 8 °C (dus niet invriezen)
 • in originele verpakking om tegen licht te beschermen

Niet gebruiken na vervaldatum

Gebruik GammaQuin niet meer na de vervaldatum. Deze staat op het etiket (op de injectieflacon) en op de doos.

Weggooien

Gooi het geneesmiddel niet weg via afvalwater of met huishoudelijk afval. Medicijnen die je niet meer gebruikt, kun je inleveren bij de apotheek. Deze maatregelen helpen het milieu beschermen.

Lees meer in de bijsluiter van GammaQuin (pdf).

 

Laatst bewerkt op: 21 februari 2017

Bijsluiters GammaQuin

 

Laatst bewerkt op: 21 februari 2017

Afweerstoornis

Wat is een erfelijke (aangeboren) of verworven afweerstoornis?

Bij mensen met een afweerstoornis werkt het afweersysteem niet goed. Het immuun- of afweersysteem beschermt je tegen infecties. Deze mensen worden ziek en hebben last van infecties die vaak terugkomen.

Je kunt geboren worden met een afweerstoornis, maar je kunt een afweerstoornis ook tijdens je leven ontwikkelen. Dit is dan een verworven afweerstoornis. Die kan ontstaan door medicatie, bijvoorbeeld chemotherapie.

Gregor, Margreet en Ger vertellen over hun ziekten

Voorbeelden van aangeboren afweerstoornissen:

 • a- of hypogammaglobulinemie, gewone variabele immunodeficiëntie: het lichaam maakt geen of onvoldoende antistoffen aan
 • ernstige gecombineerde immunodeficiëntie: het lichaam maakt antilichamen aan, maar deze werken niet goed

Voorbeelden van verworven afweerstoornissen:

 • kinderen met aangeboren AIDS die regelmatig infecties hebben
 • kwaadaardige bloedziekte, zoals leukemie, met terugkerende infecties

Wat zijn de symptomen van een afweerstoornis?

Er zijn meerdere afweerstoornissen met verschillende symptomen. Bij de meeste afweerstoornissen heb je veel en vaak terugkerende infecties. Een ander belangrijk signaal is de heftigheid van een infectie. Als een infectie ernstiger is dan normaal, kan dit betekenen dat je een afweerstoornis hebt. Dit geldt ook als behandeling weinig resultaat geeft. De erfelijke afweerstoornissen komt vaak binnen de familie voor.

Hoe wordt een erfelijke of verworven afweerstoornis behandeld?

Iedere afweerstoornis heeft zijn eigen aparte behandeling.

Patiënten die zelf te kort of geen goed werkende antistoffen maken, worden regelmatig met immunoglobulinen behandeld. Immunoglobulinen zijn een verzameling antistoffen. Deze worden gemaakt uit bloed van donors met een goed werkend afweersystemen. Door antistoffen aan de patiënt toe te dienen, herstelt het afweersysteem en worden infecties bestreden en voorkomen.

Werkgroep Immuundeficiëntie (WID)

In Nederland is er een aantal centra gespecialiseerd in het diagnosticeren en behandelen van afweerstoornissen. Zij behandelen zelf en samen met ziekenhuizen.

 

Laatst bewerkt op: 21 oktober 2013

Hepatitis A

Hepatitis A is een acute leverontsteking, veroorzaakt door het besmettelijke hepatitis A-virus (HAV).

Wat is hepatitis A?

Hepatitis A wordt overgedragen via drinkwater of voedsel, besmet met ontlasting. Het virus kan in het voedsel en drinken komen als na het bezoek aan het toilet en voor het eten je je  handen niet wast. De kans op besmetting is groter als de hygiënische omstandigheden slechter zijn, zoals een gebrekkige drinkwatervoorziening en een slecht rioleringssysteem.

Voorkomen en incidentie

Het hepatitis A virus komt in veel landen voor. Zelfs in een aantal favoriete vakantielanden, zoals het Middelandse zeegebied, komt hepatitis A vaak voor.

In Nederland worden jaarlijks ongeveer 600-1200 gevallen van hepatitis A gemeld. Niet alle gevallen worden gerapporteerd. Waarschijnlijk komt het neer op ongeveer 20 gevallen per 100.000 inwoners per jaar.

Wie heeft een verhoogd risico op hepatitis A?

 • reizigers (vooral jonge kinderen van migranten) naar gebieden/landen waar hepatitis A voorkomt
 • personen met onveilige wisselende seksuele contacten
 • patiënten die op de lijst staan voor een levertransplantatie
 • patiënten met chronisch leverziekten (bijvoorbeeld patiënten met hepatitis C)
 • hemofiliepatiënten 
 • mensen die contact hebben met een hepatitis A patiënt
 • personeel van instellingen voor geestelijk gehandicapten
 • rioolwerkers die in contact komen met rioolwater
 • drugsgebruikers

Hoe ernstig is een hepatitis A-infectie?

Bij zuigelingen en jonge kinderen (tot ca. 5 jaar) verloopt een infectie met het hepatitis A-virus meestal ongemerkt. Deze kinderen kunnen anderen gemakkelijk besmetten. Oudere kinderen en volwassen worden ziek na de incubatieduur, die 2 tot 4 weken duurt.

Symptomen

De belangrijkste symptomen zijn lichte koorts, misselijkheid, soms pijn in de bovenbuik, vermoeidheid en verlies van eetlust. Na enkele dagen kan geelzucht ontstaan.

Bij oudere mensen verloopt de ziekte ernstiger. Ook bij mensen met een chronische leverziekte is de kans op een gecompliceerde hepatitis A verhoogd.

Hoe wordt hepatitis A behandeld of voorkomen?

Er bestaat geen medicijn tegen hepatitis A, wel kan je hepatitis A voorkomen. De arts zal een keuze maken tussen actieve en passieve immunisatie.

Actieve immunisatie

Bij een actieve immunisatie ben je langdurig beschermd. Je krijgt twee injecties in de spier (met 6 maanden tussentijd) en dit beschermt minstens 25 jaar.

Passieve immunisatie

Een andere mogelijkheid is passieve immunisatie. Je krijgt dan beschermende antistoffen tegen hepatitis A toegedient. Door deze beschermende antistoffen voorkom je overdracht van  hepatitis A. De dosering hangt af van de je lichaamsgewicht en hoe lang je beschermt moet blijven.

 

Laatst bewerkt op: 21 oktober 2013

ThuisService

Wat is de Sanquin ThuisService?

Onder thuisbehandeling verstaan wij het zelfstandig klaarmaken en intraveneus of subcutaan toedienen van geneesmiddelen door de patient zelf, een partner, een van de ouders of een verpleegkundige in de eigen vertrouwde omgeving.

De ThuisService van Sanquin is 'zorg op maat'. Naar gelang het wensenpakket van de arts en de patient kan van de diensten van de ThuisService gebruik worden gemaakt.

Voor wie is de ThuisService?

Voor patiënten die behandeld worden met een geneesmiddel dat in de ader toegediend moet worden (intraveneus).
Voor patiënten die behandeld worden met een geneesmiddel dat onder de huid toegediend moet worden (subcutaan)

De mogelijkheden van de ThuisService

 • ThuisService intraveneuse immunoglobulinen
 • ThuisService subcutane immunoglobulinen
 • ThuisService C1-esteraseremmer
 • ThuisService Hemofilie

De voordelen van de Sanquin ThuisService

De Sanquin ThuisService geeft de volgende voordelen:

 • de behandeling in de eigen vertrouwde omgeving
 • ervaren BIG-geregistreerde verpleegkundigen
 • minder reis- en wachttijd
 • verbetering van continuïteit van werk / school / studie
 • minder verstoring sociaal- en gezinsleven
 • meer mogelijkheden om op reis te gaan
 • medicatie en hulpmiddelen thuis bezorgd
 • trainingen voor patiënt en mantelzorger
 • IgG dalspiegelbepaling

Wat vinden patiënten van de ThuisService?

Bijna 90% van onze patiënten vindt de thuisbehandeling aangenaam.

Patiënten zijn zeer tevreden over de thuisbehandeling verzorgd door de Sanquin ThuisService. Uit onderzoek blijkt dat 87% van de respondenten de thuisbehandeling als aangenaam ervaart en waardeert dit met een gemiddeld cijfer van 8,5 (schaal 1-10).

Vraag en antwoord

Wordt mijn huisarts op de hoogte gesteld van de thuisbehandeling?
Ja, de huisarts wordt op de hoogte gesteld door de specialist. De huisarts draagt tijdens de thuisbehandeling de verantwoordelijkheid in geval van calamiteiten. Het is wel handig om ook zelf je huisarts op de hoogte te stellen vanaf welke datum je thuis behandeld gaat worden. De verpleegkundige van de ThuisService legt je tijdens de eerste thuisbehandeling uit wat je moet doen als er problemen optreden.

Moet er altijd iemand (mantelzorger) aanwezig zijn tijdens de infusie?
Het is wel handig dat er tijdens de behandeling een mantelzorger aanwezig is. Deze kan actie ondernemen bij eventuele calamiteiten. De mantelzorger hoeft niet altijd bij de behandeling aanwezig te zijn maar moet wel bereikbaar zijn.

Als er geen mantelzorger is, dan is thuisbehandeling nog steeds mogelijk als de patiënt goed op de medicatie reageert. De verpleegkundige laat ook goede instructies achter zodat je bijwerkingen snel herkent en weet wat je dan moet doen.

Komt er een verpleegkundige van de thuiszorg?
In principe komt een verpleegkundige van de Sanquin ThuisService bij je thuis om de toediening van de medicatie begeleiden. Als er in de regio waar je woont goede contacten zijn tussen het ziekenhuis en de thuiszorg, dan kan het ook zo zijn dat een verpleegkundige van de thuiszorg de toediening van medicatie begeleidt. De coördinatoren zullen er alles aan doen om in je wensen tegemoet te komen en hiervoor de zorg te regelen.

Is de verpleegkundige bekwaam in het intraveneus aanprikken?
De toediening vindt plaats door bevoegde verpleegkundigen (BIG-registratie) met ervaring en kennis van het betreffende geneesmiddel en de wijze van toediening. De verpleegkundigen volgen regelmatig nascholingen. Daarnaast zijn ze in staat om patiënten te instrueren over het zelf toedienen van het geneesmiddel.

Is er buiten kantooruren een verpleegkundige te bereiken?
Zolang het infuus loopt is de verpleegkundige bereikbaar. Tijdens de eerste thuisbehandeling krijgt u van de verpleegkundige alle informatie over de bereikbaarheid van de ThuisService en de verpleegkundige. Natuurlijk kunt u ook altijd contact opnemen met de dienstdoende huisarts.

Hoe lang blijft de verpleegkundige bij de behandeling aanwezig?
De verpleegkundige blijft aanwezig zolang dat medisch gezien nodig wordt geacht. U zult merken dat u in de loop van de tijd steeds zelfstandiger zult worden en de verpleegkundige dus korter aanwezig hoeft te zijn.

Komt steeds dezelfde verpleegkundige bij mij thuis?
Voor de Sanquin ThuisService is een landelijk netwerk van verpleegkundigen werkzaam. Zij proberen steeds dezelfde verpleegkundige uit uw regio u te laten begeleiden.

Mag mijn partner/ouder mij aanprikken?
Ja, uw partner/ouder mag leren u aan te prikken. De verpleegkundige zal hem/haar daarin begeleiden. Hij/zij zal de prikinstructies geven en ook aangeven wanneer het moment is aangebroken dat hij/zij u zelfstandig op een veilige en verantwoorde wijze kan aanprikken.

Wie bezorgt de medicatie?
Bij de eerste thuisbehandeling worden medicatie en eventuele hulpmiddelen, zoals een pomp, door de verpleegkundige van de ThuisService meegenomen. De medicatie voor volgende behandelingen wordt door de apotheek van Sanquin ThuisService bij u afgeleverd. Zij nemen contact met u op om afspraken te maken over datum en tijdstip van levering. De levering kan niet via de plaatselijke apotheek gedaan worden.

Krijg ik een infuuspomp?
Uw arts kan op de machtigingsaanvraag aangeven of toediening van uw medicatie via een pomp dient plaats te vinden. Indien kan worden aangetoond dat een pomp nodig is, dan zal uw zorgverzekeraar de pomp vergoeden. De pomp wordt dan door de Sanquin ThuisService bij u geleverd.

Mag ik leren mijzelf aan te prikken?
Ja, de verpleegkundige kan u leren hoe u uzelf kunt aanprikken. Hij/zij zal de prikinstructies geven en ook aangeven wanneer het moment is aangebroken dat u zelfstandig op een veilige en verantwoorde wijze uzelf kunt aanprikken. De Sanquin ThuisService heeft een formulier ‘Verklaring zelfstandigheid’ ontwikkeld, waarop wordt aangegeven welke handelingen u als patiënt zelf uitvoert. Deze verklaring dient u ook aan uw arts te laten zien, zodat hij/zij op de hoogte is van de handelingen die u zelf kunt verrichten tijdens de thuisbehandeling.

Als ik thuis behandeld word, betekent dat dan dat ik nooit meer terug mag naar het ziekenhuis voor deze behandeling?
Nee, u heeft altijd de mogelijkheid om in overleg met uw arts de thuisbehandeling te beëindigen. Daarna krijgt u de behandeling weer in het ziekenhuis.

Waarom moet ik gegevens van mijn thuisbehandeling bijhouden in een 'logboekje'?
In het logboekje houdt u gegevens bij over het gebruikte product (aantal flacons, chargenummer), eventuele bijwerkingen die zijn opgetreden, eventuele infecties die u doormaakt, antibioticagebruik en gebruik van overige medicatie. Met deze gegevens brengt u uw behandelend arts goed op de hoogte van het beloop van de behandeling.

Als het nodig is kan uw arts op basis van de gegevens de behandeling aanpassen. Zo krijgt u een optimale therapie. In het logboekje is ook ruimte voor gegevens over de betrokken artsen, de apotheek en uw verpleegkundige. Zo heeft u belangrijke telefoonnummers snel bij de hand.

Hoe kom ik in aanmerking voor de Sanquin ThuisService?
U kunt uw behandelend specialist vragen naar de mogelijkheid om uw behandeling thuis te laten plaatsvinden i.p.v. in het ziekenhuis. Hij of zij kan u vertellen of dit geschikt is voor u.

Voor aanvraag van recepten voor professionals, zie mijnthuisservice.nl

Laatst bewerkt op: 8 september 2015