Nieuwe behoeften vragen om nieuwe voorzieningen

Productinformatie

Cofact helpt om bloedingen te behandelen of voorkomen.

Wat is Cofact?

Cofact is een protrombinecomplex en bevat de stollingsfactoren II, VII, IX en X. Bij een tekort aan een of meerdere van deze stollingsfactoren ontstaan bloedingen. De toediening van Cofact vult dit tekort aan.

Wanneer gebruik je Cofact?

Cofact wordt gebruikt om bloedingen te behandelen of te voorkomen.

Deze bloedingen komen voor bij patiënten met een aangeboren tekort van één van de genoemde stollingsfactoren of als gevolg van tekort door het gebruik van specifieke antistollingsmedicatie.

Met antistollingsmedicatie ontstol je het bloed om trombose te voorkomen. Als je hiervoor bloedverdunners gebruikt die de werking van vitamine K tegen gaan (vitamine K antagonisten) kun je Cofact inzetten om de antistollende werking te stoppen.

Lees meer in de bijsluiter van Cofact (pdf).

Hoe gebruik je Cofact?

Cofact is een poeder dat je voor gebruikt moet oplossen. Na het oplossen wordt Cofact via een injectie in een bloedvat (intraveneus) toegediend.

Een arts met specialisatie hemofilie stelt een behandelplan op voor patiënten met een aangeboren stollingstekort. In dit behandelplan staat hoe vaak en met welke dosering Cofact nodig is om bloedingen te voorkomen of om bloedingen te behandelen.

Bij antistollingstherapie wordt Cofact alleen ingezet als de stolling direct gecorrigeerd moet worden. Dit is in geval van ernstige bloeding of spoedeisende ingreep.

Hoe doseer je Cofact? 

De arts bepaalt de dosis Cofact. De hoeveelheid Cofact die nodig is hangt af waarvoor Cofact wordt ingezet.

De dosis en de frequentie hangen af van:

 • ernst van de situatie (bloeding/ingreep)
 • gewicht van de patiënt
 • type stollingsfactor wat nodig is
 • de hoeveelheid stollingsfactor in het bloed

Bij een aangeboren tekort is het nodig om regelmatig de hoeveelheid stollingsfactor in het bloed te bepalen.

In geval van gebruik van bloedverdunners (antistollingsmedicatie) wordt een bloedtest gebruikt om de mate van stolling te bepalen. Deze bloedtest wordt uitgedrukt in INR. De behandelend arts bepaalt het gewenste INR-niveau.

Hoe los je Cofact op?

 • De flacon met poeder wordt opgelost door water voor injecties in de flacon te brengen.
 • Na maximaal 10 minuten is het poeder opgelost.
 • De verkregen oplossing is helder en een beetje blauw van kleur.
 • Gebruik geen oplossingen die troebel zijn of waar je deeltjes in ziet.
 • Afhankelijk van de dosering heb je meer flacons nodig.
 • De inhoud van meerdere flacons kan worden samengevoegd voor toediening aan de patiënt.

Hoe los je Cofact op? Bekijk het filmpje

 

Hoe dien je Cofact toe?

 • Zuig het product op in een steriele injectiespuit.
 • Verwijder de naald van de injectiespuit en vervang deze door een intraveneuze naald.
 • Verwijder de lucht uit de injectiespuit, desinfecteer de huid en steek de naald in de ader.
 • Injecteer intraveneus als één dosis, onmiddellijk na bereiding en met een snelheid van ongeveer 2 ml/minuut.

Lees meer in de bijsluiter van Cofact (pdf).

Wat zijn de bijwerkingen van Cofact?

Cofact kan bijwerkingen veroorzaken, net als andere geneesmiddelen. Niet iedereen krijgt deze bijwerkingen.

In zeer zeldzame gevallen zijn allergische of anafylactische reacties waargenomen.

In zeldzame gevallen ontstaan antistoffen tegen een of meer stollingsfactoren van Cofact. Deze antistoffen heten ‘remmers’. Hierdoor kan je een slechte klinische respons op de behandeling krijgen, doordat Cofact niet meer werkt door de antistoffen.

Er bestaat een risico op de vorming van bloedstolsels (trombotische verschijnselen).

Lees meer in de bijsluiter van Cofact (pdf).

Hoe moet je Cofact bewaren?

Bewaar Cofact

 • buiten bereik en zicht van kinderen
 • in de koelkast bij 2 - 8 °C (dus niet invriezen)
 • in oorspronkelijke verpakking om tegen licht te beschermen

Niet gebruiken na vervaldatum

Gebruik Cofact niet meer na de vervaldatum. Deze staat op het etiket, op de injectieflacon en op de doos.

Weggooien

Gooi het geneesmiddel niet weg via afvalwater of met huishoudelijk afval. Ongebruikte medicijnen kun je inleveren bij de apotheker. Deze maatregelen helpen het milieu beschermen.

Lees meer in de bijsluiter van Cofact (pdf).

 

Laatst bewerkt op: 20 februari 2017