Albuman

Terug naar overzicht

Productinformatie

Albuman is een albumine oplossing. Albumine is een normaal bestanddeel van het bloedplasma. Het is in ons lichaam nodig om bloedcirculatie op gang te houden.

Albumine kan water aan zich binden. Is de albumineconcentratie in het bloed hoger dan buiten de bloedvaten dan zal water de bloedvaten in worden gezogen. Op deze manier kan de bloedcirculatie worden geregeld.

Albumine heeft daarnaast een transportfunctie. Het transporteert verschillende stoffen in het bloed. Dit kunnen lichaamseigen stoffen zijn zoals hormonen en enzymen, maar ook lichaamsvreemde stoffen zoals geneesmiddelen en toxinen.

Wanneer gebruik je Albuman?

Als door bloedverlies of bloedvatverwijding de weefseldoorstroming slecht is, kun je Albuman toedienen om de circulatie te herstellen. Dit kan bijvoorbeeld zijn bij een operatie, ernstige brandwonden of bij bloedvergiftiging. 

Lees meer in de bijsluiter van Albuman (pdf).

Hoe gebruik je Albuman?

Albuman dien je via een infuus in een bloedvat (intraveneus) toe.

Om te voorkomen dat te veel of te weinig Albuman wordt gebruikt moet de bloeddruk, hartfunctie en ademhaling regelmatig gecontroleerd worden.

Hoe doseer je Albuman? 

De arts bepaalt de dosis Albuman. De geschikte dosis hangt af van:

 • gewicht van de patiënt
 • lengte van de patiënt
 • ernst van trauma of ziekte

Hoe dien je Albuman toe?

 • Indien in koelkast bewaard, op kamertemperatuur laten komen.
 • De oplossing is helder en geel van kleur.
 • Gebruik geen oplossingen die troebel zijn of waar je deeltjes in ziet.
 • Afhankelijk van de dosering heb je meer flacons nodig.
 • Via een infuussysteem wordt Albuman intraveneus aan patiënt toegediend.

Lees meer in de bijsluiter van Albuman (pdf).

Wat zijn de bijwerkingen van Albuman?

Albuman kan bijwerkingen veroorzaken, net als andere geneesmiddelen. Niet iedereen krijgt deze bijwerkingen.

Lees meer in de bijsluiter van Albuman (pdf).

Hoe moet je Albuman bewaren?

Bewaar Albuman

 • buiten bereik en zicht van kinderen
 • beneden de 25 °C, met uitzondering van de 10 ml flacon Albuman 200 g/l; deze bewaar je in de koelkast bij 2 - 8 °C
 • in orginele verpakking om tegen licht te beschermen

Niet gebruiken na vervaldatum

Gebruik Albuman niet meer na de vervaldatum. Deze vind je op het etiket (op de injectieflacon) en op de doos.

Weggooien

Gooi het geneesmiddel niet weg via afvalwater of met huishoudelijk afval. Ongebruikte medicijnen kun je inleveren bij de apotheker. Deze maatregelen helpen het milieu beschermen.

Lees meer in de bijsluiter van Albuman (pdf).

Meer weten?

Bekijk de bijsluiters van Albuman:

 

Laatst bewerkt op: 2 december 2013

Bijsluiters Albuman

Albuman 40 g/l 

 

Albuman 200 g/l 

Laatst bewerkt op: 22 februari 2017

Volumetherapie in geval van volumetekort

Bij een shock komt de doorbloeding en daarmee zuurstofvoorziening van het hart, de hersenen en andere organen in gevaar. Hierdoor sterven cellen af. Volumetherapie kan die verhouding herstellen en in stand houden.

Wat is volumetekort?

Het volume van de bloedvaten en de inhoud ervan is normaal gesproken in balans. Door bijvoorbeeld bloedverlies is er sprake van een onbalans. In een acuut levensbedreigende situatie noemen we dit shock. Daarbij is de druk in de bloedvaten te laag om de vitale lichaamsfuncties in stand te houden: volumetekort.

Bij wie is volumetherapie nodig?

Er zijn 4 verschillende soorten shock:

 1. Hypovolemische shock door bloedverlies
  Oorzaken: endogeen verlies (bijvoorbeeld inwendige bloedingen) of exogeen verlies (bijvoorbeeld brandwonden) .
 2. Cardiogene shock door verminderde hartfunctie
  Oorzaken: hartinfarct, slechte werking hartkleppen of ritmestoornissen.
 3. Distributieve shock door herverdeling van het bloed
  Bijvoorbeeld door vergrote doorlaatbaarheid van de vaatwand.
 4. Obstructieve shock in geval van een verstopping

Volumetherapie is van toepassing bij hypovolemische en cardiogene shock.

Wat zijn de symptomen van volumetekort?

Het lichaam probeert een volumetekort zelfstandig te compenseren. Het hart gaat sneller pompen, de ademhaling versnelt en minder belangrijke organen krijgen minder bloed.

Bewustzijn
Angstig, verward, gespannen en gedesoriënteerd. Indien de situatie niet verbetert, verliest men het bewustzijn.

Huid
Door de verminderde bloeddoorstroming ziet de huid er bleek of blauwachtig uit. De huid voelt vaak koud en klam aan maar is toch zweterig. Kenmerkend is dat het zweet niet terugkomt, indien dit wordt weggeveegd.

Ademhaling
De ademhaling is versneld. In zeer ernstige gevallen kan de ademhaling vertragen door uitputting van het lichaam.

Pols
De pols is vaak zwak voelbaar en versneld. 

Dalende urineproductie
Door slechte circulatie is de bloedtoevoer naar de nieren verminderd. Hierdoor zal er minder urine geproduceerd worden.

Hoe wordt volumetekort behandeld?

Bij de behandeling van volumetekort worden kristallijne vloeistoffen, colloïdale vloeistoffen en bloedproducten toegediend. Volumetherapie verbetert de doorbloeding en de zuurstofvoorziening (weefselperfusie) en voorkomt daardoor weefselschade.

De keuze en hoeveelheid bij behandeling hangt af van:

 • bloeddruk en polsslag
 • centraalveneuze druk
 • wiggedruk longslagader
 • urineproductie
 • elektrolyten
 • hematocriet/hemoglobline


Laatst bewerkt op: 2 december 2013