Aafact

Terug naar overzicht

Productinformatie

Aafact is een medicijn dat een storing in de bloedstolling verhelpt.

Wat is Aafact?

Factor VIII is een bestanddeel dat normaal in het menselijk bloed voorkomt en is een factor in het bloedstollingsproces. Een tekort aan factor VIII verstoort de bloedstolling. Hierdoor kunnen bloedingen ontstaan. Aafact vult dit tekort aan en voorkomt of bestrijdt hiermee deze bloedingen. 

Aafact bevat factor VIII. Dit is een eiwit dat uit donorbloed wordt gehaald.

Voor wie is Aafact?

Aafact is bedoeld om bloedingen bij personen met hemofilie A te voorkomen of te behandelen.

Er is weinig ervaring met de behandeling van een tekort aan factor VIII bij vrouwen. Het gebruik van Aafact tijdens zwangerschap of bij het geven van borstvoeding is niet onderzocht.

Lees meer in de bijsluiter van Aafact (pdf).

Hoe gebruik je Aafact?

Aafact wordt via een injectie in een bloedvat (intraveneus) toegediend.

Hoe doseer je Aafact

De arts bepaalt de dosis Aafact. De dosis en de frequentie hangen af van:

 • ernst van de situatie (bloeding/ingreep)
 • gewicht van de patiënt
 • de hoeveelheid stollingsfactor in het bloed

Het los je Aafact op?

 • Los de flacon met poeder op door water voor injecties in de flacon te brengen. Doe dit op kamertemperatuur.
 • Na maximaal 10 minuten is het poeder opgelost.
 • De verkregen oplossing is helder.
 • Gebruik geen oplossingen die troebel zijn of waar je deeltjes in ziet.

Hoe los je Aafact op? Bekijk het filmpje.  

Hoe dien je Aafact toe?

 • Zuig het product op in een steriele injectiespuit.
 • Verwijder de naald van de injectiespuit en vervang deze door een intraveneuze naald.
 • Verwijder de lucht uit de injectiespuit, desinfecteer de huid en steek de naald in de ader.
 • Dien de flacon Aafact zo snel mogelijk toe. Uiterlijk binnen 3 uur.

Lees meer in de bijsluiter van Aafact (pdf).

Wat zijn de bijwerkingen van Aafact?

Allergie

In theorie kan allergie (overgevoeligheid) optreden. Lichte overgevoeligheid, zoals galbulten (urticaria), kunnen behandeld worden. Bij ernstige allergische reacties (anafylactische shock) moet toediening onmiddellijk stoppen en is een andere passende behandeling nodig.

Remmers

Het is mogelijk dat er antistoffen tegen Aafact ontstaan. Deze antistoffen heten ‘remmers’. Hierdoor zal Aafact steeds minder goed werkzaam zijn. De behandelend arts zal uw bloed regelmatig op de aanwezigheid van deze antistoffen controleren. 

Krijgt u een bijwerking die niet in de bijsluiter staat genoemd? Of ervaart u de bijwerking als ernstig? Waarschuw uw arts of apotheker.

Hoe moet je Aafact bewaren?

 • Bewaar Aafact buiten het bereik en zicht van kinderen.
 • Bewaren in de koelkast bij 2°C - 8°C (dus niet invriezen).
 • Bewaren in orginele verpakking om tegen licht te beschermen.
 • Bewaar de flacon water voor injectie buiten de koelkast (kamertemperatuur).

Niet gebruiken na vervaldatum

Gebruik Aafact niet meer na de vervaldatum. Deze vind je op het etiket, op de injectieflacon en op de doos.

Lees meer in de bijsluiter van Aafact (pdf).

Weggooien

Gooi het geneesmiddel niet weg via afvalwater of met huishoudelijk afval. Medicijnen die je niet meer gebruikt, kun je inleveren bij uw apotheker. Deze maatregelen helpen het milieu beschermen.

Lees meer in de bijsluiter van Aafact (pdf).

 

Wat is hemofilie?

Hemofilie is een erfelijke aandoening waarbij bloedingen in spieren en gewrichten optreden door een tekort aan stollingseiwitten (stollingsfactoren). Er bestaan twee typen hemofilie: hemofilie A en hemofilie B.


Hemofilie A en hemofilie B

Hemofilie A wordt veroorzaakt door een tekort aan factor VIII (acht). Hemofilie B door een tekort aan factor IX (negen). Hemofilie A komt 5 maal meer voor dan hemofilie B. In Nederland zijn ongeveer 1600 hemofiliepatiënten.

 

Chris en Henk vertellen over hun ziekten.
 

De ernst van hemofilie

De ernst van hemofilie kan variëren van ernstig, matige ernstig tot mild. Dit wordt bepaald door de hoeveelheid factor VIII of IX dat in het bloed aanwezig is.

 

Bij wie komt Hemofilie voor?

Hemofilie is een geslachtsgebonden aandoening die van ouder op kind wordt doorgegeven.

 

Lees het verhaal van de familie Schipper (pdf)

 

Mannen

Doordat de factor VIII en IX genen op het X-chromosoom zijn gelegen, komt de ziekte vrijwel uitsluitend bij mannen voor.

 

Vrouwen

Vrouwen kunnen wel draagster van de ziekte zijn. Hierdoor kunnen zij ook een verlaagde stollingsfactor hebben met bijbehorende bloedingsproblemen.

 

plaatje overerving

Wat zijn de symptomen van Hemofilie?

De symptomen van hemofilie A en B zijn afhankelijk van de ernst van de aandoeningen en gelden voor beide typen:

 • grote blauwe plekken
 • bloedingen in spieren en gewrichten, vooral de knieën, elleboog, en enkels
 • spontane bloedingen (zonder duidelijke oorzaak)
 • langdurig nabloeden bij verwondingen, tandheelkundige ingrepen of operaties
 • ernstige interne bloedingen in vitale organen na een ernstig ongeval 
 • hersenbloedingen


Niveau

Stollingsactiviteit van bloed

Symptomen

normaal 50-150%  -
licht 5-40% Bloedingen na chirurgische ingrepen of ernstige ongevallen
matig 1-5% Bloedingen meestal na een verwonding of spontaan; hooguit één maal per maand
ernstig minder dan 1% Spontane bloedingen in spieren en gewrichten; vaak meerdere bloedingen per week

 

Hoe wordt Hemofilie behandeld?

Hemofilie wordt behandeld door de ontbrekende stollingsfactor in het bloed te injecteren.

 

Hemofilie behandelcentra

De behandeling van hemofilie vindt in Nederland plaats in een van de dertien hemofiliebehandelcentra. In de hemofiliebehandelcentra werken, naast een arts, ook andere zorgverleners met kennis van hemofilie zoals verpleegkundigen en  fysiotherapeuten.

.

.

Laatst bewerkt op: 2 december 2013

ThuisService

Wat is de Sanquin ThuisService?

Onder thuisbehandeling verstaan wij het zelfstandig klaarmaken en intraveneus of subcutaan toedienen van geneesmiddelen door de patient zelf, een partner, een van de ouders of een verpleegkundige in de eigen vertrouwde omgeving.

De ThuisService van Sanquin is 'zorg op maat'. Naar gelang het wensenpakket van de arts en de patient kan van de diensten van de ThuisService gebruik worden gemaakt.

Voor wie is de ThuisService?

Voor patiënten die behandeld worden met een geneesmiddel dat in de ader toegediend moet worden (intraveneus).
Voor patiënten die behandeld worden met een geneesmiddel dat onder de huid toegediend moet worden (subcutaan)

De mogelijkheden van de ThuisService

 • ThuisService intraveneuse immunoglobulinen
 • ThuisService subcutane immunoglobulinen
 • ThuisService C1-esteraseremmer
 • ThuisService Hemofilie

De voordelen van de Sanquin ThuisService

De Sanquin ThuisService geeft de volgende voordelen:

 • de behandeling in de eigen vertrouwde omgeving
 • ervaren BIG-geregistreerde verpleegkundigen
 • minder reis- en wachttijd
 • verbetering van continuïteit van werk / school / studie
 • minder verstoring sociaal- en gezinsleven
 • meer mogelijkheden om op reis te gaan
 • medicatie en hulpmiddelen thuis bezorgd
 • trainingen voor patiënt en mantelzorger
 • IgG dalspiegelbepaling

Wat vinden patiënten van de ThuisService?

Bijna 90% van onze patiënten vindt de thuisbehandeling aangenaam.

Patiënten zijn zeer tevreden over de thuisbehandeling verzorgd door de Sanquin ThuisService. Uit onderzoek blijkt dat 87% van de respondenten de thuisbehandeling als aangenaam ervaart en waardeert dit met een gemiddeld cijfer van 8,5 (schaal 1-10).

Vraag en antwoord

Wordt mijn huisarts op de hoogte gesteld van de thuisbehandeling?
Ja, de huisarts wordt op de hoogte gesteld door de specialist. De huisarts draagt tijdens de thuisbehandeling de verantwoordelijkheid in geval van calamiteiten. Het is wel handig om ook zelf je huisarts op de hoogte te stellen vanaf welke datum je thuis behandeld gaat worden. De verpleegkundige van de ThuisService legt je tijdens de eerste thuisbehandeling uit wat je moet doen als er problemen optreden.

Moet er altijd iemand (mantelzorger) aanwezig zijn tijdens de infusie?
Het is wel handig dat er tijdens de behandeling een mantelzorger aanwezig is. Deze kan actie ondernemen bij eventuele calamiteiten. De mantelzorger hoeft niet altijd bij de behandeling aanwezig te zijn maar moet wel bereikbaar zijn.

Als er geen mantelzorger is, dan is thuisbehandeling nog steeds mogelijk als de patiënt goed op de medicatie reageert. De verpleegkundige laat ook goede instructies achter zodat je bijwerkingen snel herkent en weet wat je dan moet doen.

Komt er een verpleegkundige van de thuiszorg?
In principe komt een verpleegkundige van de Sanquin ThuisService bij je thuis om de toediening van de medicatie begeleiden. Als er in de regio waar je woont goede contacten zijn tussen het ziekenhuis en de thuiszorg, dan kan het ook zo zijn dat een verpleegkundige van de thuiszorg de toediening van medicatie begeleidt. De coördinatoren zullen er alles aan doen om in je wensen tegemoet te komen en hiervoor de zorg te regelen.

Is de verpleegkundige bekwaam in het intraveneus aanprikken?
De toediening vindt plaats door bevoegde verpleegkundigen (BIG-registratie) met ervaring en kennis van het betreffende geneesmiddel en de wijze van toediening. De verpleegkundigen volgen regelmatig nascholingen. Daarnaast zijn ze in staat om patiënten te instrueren over het zelf toedienen van het geneesmiddel.

Is er buiten kantooruren een verpleegkundige te bereiken?
Zolang het infuus loopt is de verpleegkundige bereikbaar. Tijdens de eerste thuisbehandeling krijgt u van de verpleegkundige alle informatie over de bereikbaarheid van de ThuisService en de verpleegkundige. Natuurlijk kunt u ook altijd contact opnemen met de dienstdoende huisarts.

Hoe lang blijft de verpleegkundige bij de behandeling aanwezig?
De verpleegkundige blijft aanwezig zolang dat medisch gezien nodig wordt geacht. U zult merken dat u in de loop van de tijd steeds zelfstandiger zult worden en de verpleegkundige dus korter aanwezig hoeft te zijn.

Komt steeds dezelfde verpleegkundige bij mij thuis?
Voor de Sanquin ThuisService is een landelijk netwerk van verpleegkundigen werkzaam. Zij proberen steeds dezelfde verpleegkundige uit uw regio u te laten begeleiden.

Mag mijn partner/ouder mij aanprikken?
Ja, uw partner/ouder mag leren u aan te prikken. De verpleegkundige zal hem/haar daarin begeleiden. Hij/zij zal de prikinstructies geven en ook aangeven wanneer het moment is aangebroken dat hij/zij u zelfstandig op een veilige en verantwoorde wijze kan aanprikken.

Wie bezorgt de medicatie?
Bij de eerste thuisbehandeling worden medicatie en eventuele hulpmiddelen, zoals een pomp, door de verpleegkundige van de ThuisService meegenomen. De medicatie voor volgende behandelingen wordt door de apotheek van Sanquin ThuisService bij u afgeleverd. Zij nemen contact met u op om afspraken te maken over datum en tijdstip van levering. De levering kan niet via de plaatselijke apotheek gedaan worden.

Krijg ik een infuuspomp?
Uw arts kan op de machtigingsaanvraag aangeven of toediening van uw medicatie via een pomp dient plaats te vinden. Indien kan worden aangetoond dat een pomp nodig is, dan zal uw zorgverzekeraar de pomp vergoeden. De pomp wordt dan door de Sanquin ThuisService bij u geleverd.

Mag ik leren mijzelf aan te prikken?
Ja, de verpleegkundige kan u leren hoe u uzelf kunt aanprikken. Hij/zij zal de prikinstructies geven en ook aangeven wanneer het moment is aangebroken dat u zelfstandig op een veilige en verantwoorde wijze uzelf kunt aanprikken. De Sanquin ThuisService heeft een formulier ‘Verklaring zelfstandigheid’ ontwikkeld, waarop wordt aangegeven welke handelingen u als patiënt zelf uitvoert. Deze verklaring dient u ook aan uw arts te laten zien, zodat hij/zij op de hoogte is van de handelingen die u zelf kunt verrichten tijdens de thuisbehandeling.

Als ik thuis behandeld word, betekent dat dan dat ik nooit meer terug mag naar het ziekenhuis voor deze behandeling?
Nee, u heeft altijd de mogelijkheid om in overleg met uw arts de thuisbehandeling te beëindigen. Daarna krijgt u de behandeling weer in het ziekenhuis.

Waarom moet ik gegevens van mijn thuisbehandeling bijhouden in een 'logboekje'?
In het logboekje houdt u gegevens bij over het gebruikte product (aantal flacons, chargenummer), eventuele bijwerkingen die zijn opgetreden, eventuele infecties die u doormaakt, antibioticagebruik en gebruik van overige medicatie. Met deze gegevens brengt u uw behandelend arts goed op de hoogte van het beloop van de behandeling.

Als het nodig is kan uw arts op basis van de gegevens de behandeling aanpassen. Zo krijgt u een optimale therapie. In het logboekje is ook ruimte voor gegevens over de betrokken artsen, de apotheek en uw verpleegkundige. Zo heeft u belangrijke telefoonnummers snel bij de hand.

Hoe kom ik in aanmerking voor de Sanquin ThuisService?
U kunt uw behandelend specialist vragen naar de mogelijkheid om uw behandeling thuis te laten plaatsvinden i.p.v. in het ziekenhuis. Hij of zij kan u vertellen of dit geschikt is voor u.

Voor aanvraag van recepten voor professionals, zie mijnthuisservice.nl

Laatst bewerkt op: 14 maart 2014