Nieuwe behoeften vragen om nieuwe voorzieningen

Productinformatie

Het product HepBQuin 150 IE is momenteel niet leverbaar.
meer informatie

HepBQuin is een medicijn met een hoge titer aan hepatitis B antistoffen van ten minste 100 IE/ml. 

Wanneer gebruik je HepBQuin?

HepBQuin gebruik je om hepatitis B te voorkomen.

Dit is het geval bij:

 1. incidentele besmetting met het hepatitis B virus bij personen
  a. die niet eerder tegen hepatitis B zijn gevaccineerd
  b. bij wie vaccinatie onvolledig is
  c. waarbij de hoeveelheid antistoffen tegen het hepatitis B virus in het bloed te laag is of onbekend
 2. continue risico om met hepatitis B virus te worden besmet bij personen
  a. bij wie vaccinatie niet mogelijk is
  b. die gevaccineerd zijn, maar die geen hepatitis B antistoffen hebben gevormd
 3. pasgeboren kinderen van moeders, die draagster zijn van het hepatitis B virus

Lees meer in de bijsluiter van HepBQuin (pdf).

Hoe gebruik je HepBQuin?

HepBQuin is een oplossing voor injectie.

Voor het voorkomen van hepatitis B krijg je een injectie met HepBQuin in de spier (intramusculair).

Hoe doseer je HepBQuin?

De arts bepaalt de dosis HepBQuin. De hoeveelheid HepBQuin die nodig is hangt af van de situatie waarvoor het wordt ingezet.

Hoe dien je HepBQuin toe?

 • Haal de flacon uit de koelkast en laat hem op kamertemperatuur komen.
 • De oplossing is helder van kleur.
 • Tijdens de bewaarperiode kan een lichte troebeling of een kleine hoeveelheid neerslag ontstaan. Voor de toepassing van dit product vormt dit geen bezwaar.
 • Afhankelijk van de dosering gebuik je meerdere flacons.
 • De inhoud van meerdere flacons kan worden samengevoegd voor toediening aan de patiënt.
 • Bij het toedienen van een grote dosis (meer dan 5 ml) is het verdelen van de dosis over meerdere injectieplaatsen aan te bevelen.
 • Zuig het product op in een steriele injectiespuit.

Om hepatitis B te voorkomen krijg je een injectie in de spier met HepBQuin. Deze wordt langzaam in de bovenarm of bil gespoten.

Lees meer in de bijsluiter van HepBQuin (pdf).

Wat zijn de bijwerkingen van HepBQuin?

HepBQuin kan bijwerkingen geven, net als andere geneesmiddelen. Het is mogelijk dat je pijn en gevoeligheid op de plaats van injectie voelt.

In zeldzame gevallen ontstaan ontstaan koorts en/of huiduitslag. Bijwerkingen zijn misselijkheid, braken, te lage bloeddruk, versnelde hartwerking en overgevoeligheidsreacties. 

Lees meer in de bijsluiter van HepBQuin (pdf).

Hoe bewaar je HepBQuin?

Bewaar HepBQuin

 • buiten bereik en zicht van kinderen
 • in de koelkast bij 2 - 8 °C (dus niet invriezen)
 • in originele verpakking om tegen licht te beschermen

Niet gebruiken na vervaldatum

Gebruik HepBQuin niet meer na de vervaldatum. Deze staat op het etiket, op de injectieflacon en op de doos.

Weggooien

Gooi het geneesmiddel niet weg via afvalwater of met huishoudelijk afval. Medicijnen die je niet meer gebruikt, kun je inleveren bij de apotheek. Deze maatregelen helpen het milieu beschermen.

Lees meer in de bijsluiter van HepBQuin (pdf).  

 

Laatst bewerkt op: 21 september 2016