HepBQuin

Terug naar overzicht

Productinformatie

Het product HepBQuin 150 IE is momenteel niet leverbaar.
meer informatie

HepBQuin is een medicijn met een hoge titer aan hepatitis B antistoffen van ten minste 100 IE/ml. 

Wanneer gebruik je HepBQuin?

HepBQuin gebruik je om hepatitis B te voorkomen.

Dit is het geval bij:

 1. incidentele besmetting met het hepatitis B virus bij personen
  a. die niet eerder tegen hepatitis B zijn gevaccineerd
  b. bij wie vaccinatie onvolledig is
  c. waarbij de hoeveelheid antistoffen tegen het hepatitis B virus in het bloed te laag is of onbekend
 2. continue risico om met hepatitis B virus te worden besmet bij personen
  a. bij wie vaccinatie niet mogelijk is
  b. die gevaccineerd zijn, maar die geen hepatitis B antistoffen hebben gevormd
 3. pasgeboren kinderen van moeders, die draagster zijn van het hepatitis B virus

Lees meer in de bijsluiter van HepBQuin (pdf).

Hoe gebruik je HepBQuin?

HepBQuin is een oplossing voor injectie.

Voor het voorkomen van hepatitis B krijg je een injectie met HepBQuin in de spier (intramusculair).

Hoe doseer je HepBQuin?

De arts bepaalt de dosis HepBQuin. De hoeveelheid HepBQuin die nodig is hangt af van de situatie waarvoor het wordt ingezet.

Hoe dien je HepBQuin toe?

 • Haal de flacon uit de koelkast en laat hem op kamertemperatuur komen.
 • De oplossing is helder van kleur.
 • Tijdens de bewaarperiode kan een lichte troebeling of een kleine hoeveelheid neerslag ontstaan. Voor de toepassing van dit product vormt dit geen bezwaar.
 • Afhankelijk van de dosering gebuik je meerdere flacons.
 • De inhoud van meerdere flacons kan worden samengevoegd voor toediening aan de patiënt.
 • Bij het toedienen van een grote dosis (meer dan 5 ml) is het verdelen van de dosis over meerdere injectieplaatsen aan te bevelen.
 • Zuig het product op in een steriele injectiespuit.

Om hepatitis B te voorkomen krijg je een injectie in de spier met HepBQuin. Deze wordt langzaam in de bovenarm of bil gespoten.

Lees meer in de bijsluiter van HepBQuin (pdf).

Wat zijn de bijwerkingen van HepBQuin?

HepBQuin kan bijwerkingen geven, net als andere geneesmiddelen. Het is mogelijk dat je pijn en gevoeligheid op de plaats van injectie voelt.

In zeldzame gevallen ontstaan ontstaan koorts en/of huiduitslag. Bijwerkingen zijn misselijkheid, braken, te lage bloeddruk, versnelde hartwerking en overgevoeligheidsreacties. 

Lees meer in de bijsluiter van HepBQuin (pdf).

Hoe bewaar je HepBQuin?

Bewaar HepBQuin

 • buiten bereik en zicht van kinderen
 • in de koelkast bij 2 - 8 °C (dus niet invriezen)
 • in originele verpakking om tegen licht te beschermen

Niet gebruiken na vervaldatum

Gebruik HepBQuin niet meer na de vervaldatum. Deze staat op het etiket, op de injectieflacon en op de doos.

Weggooien

Gooi het geneesmiddel niet weg via afvalwater of met huishoudelijk afval. Medicijnen die je niet meer gebruikt, kun je inleveren bij de apotheek. Deze maatregelen helpen het milieu beschermen.

Lees meer in de bijsluiter van HepBQuin (pdf).  

 

Laatst bewerkt op: 21 september 2016

Bijsluiters HepBQuin

 

Laatst bewerkt op: 21 februari 2017

Hepatitis B

Hepatitis B is een leverontsteking, veroorzaakt door het hepatitis B virus (afgekort als HBV).

Wat veroorzaakt hepatitis B?

Besmetting vindt plaats door contact met geïnfecteerd bloed of lichaamsvloeistoffen die bloed bevatten. Denk daarbij aan onbeschermd seksueel contact, bloedtransfusie, besmette naalden en overdracht van moeder naar kind.

Hoe gevaarlijk is hepatitis B ?

Het hepatitis B virus is een belangrijk gezondheidsprobleem in de hele wereld. Het virus gaat makkelijk over van mens tot mens en daarom moet verdere verspreiding worden voorkomen.

Symptomen

Een infectie met het hepatitis B virus kan aanleiding geven tot klachten van algemene aard, zoals moeheid, koorts, slechte eetlust, spier- en gewrichtspijn, misselijkheid en braken. Soms gaat hepatitis B gepaard met geelzucht.

Optreden, ernst en duur van de klachten variëren van persoon tot persoon.

Acuut of chronisch

Een infectie met het hepatitis B virus kan zowel acuut als chronisch zijn. Personen met een acute infectie klaren het virus doorgaans binnen enkele weken tot maanden. In ongeveer 10% van de patiënten nestelt het virus zich blijvend in de lever en wordt de ziekte chronisch. 

Hoe wordt hepatitis B behandeld?

Bij een acute hepatitis B infectie is doorgaans geen behandeling nodig, omdat die bij het merendeel van de patienten spontaan verdwijnt.

Chronische hepatitis B is goed te behandelen.

Voorkomen en behandeling

Hepatitis B infectie is te voorkomen door vaccinatie. In Nederland worden risicogroepen gevaccineerd.

Naast deze actieve vaccinatie is er ook passieve vaccinatie met behulp van hepatitis B antistoffen. Deze krijg je toegediend als je mogelijk bent ingefecteerd met lichaamsvloeistof (bloed of speeksel) dat hepatitis B besmet is en je 

 • niet eerder tegen het hepatitis B virus bent gevaccineerd
 • wel vaccinaties hebt ontvangen, maar deze niet voltooid zijn
 • wel vaccinaties hebt ontvangen, maar niet in staat zijn om voldoende antistoffen tegen hepatitis B aan te maken

De toegediende hepatitis B antistoffen zorgen ervoor dat het hepatitis B virus wordt opgeruimd.

Pasgeboren kinderen van moeders die het hepatitis B virus dragen worden met anti-hepatitis B antistoffen behandeld.

Laatst bewerkt op: 21 oktober 2013