Geneesmiddelen uit bloed

Naast de bloedvoorziening in Nederland verzorgt Sanquin voor eigen risico enkele private taken, waaronder de bereiding van geneesmiddelen uit bloed.

Sanquin bereidt een breed assortiment geneesmiddelen uit bloed:

Uitgangspunten bij productie van geneesmiddelen uit bloed 

Vrijwillige, niet-betaalde donors

Het inzamelen van bloed en bloedplasma in Nederland mag uitsluitend op basis van het vrijwillig, belangeloos en onbetaald geven van bloed. Zo blijven de risico’s voor zowel de donor als de ontvanger van het bloed- en plasmaproduct beperkt.

Veiligheid

Bloed kan ziekten overdragen. Het is van groot belang om te voorkomen dat veroorzakers van deze ziekten zich in bloedproducten of plasmageneesmiddelen bevinden. Sanquin test bloeddonaties uitvoerig en neemt waar mogelijk maatregelen om deze ziekteverwekkers te vernietigen of te verwijderen.

Zelfvoorziening

Hoewel niet in de wet vastgelegd, streeft Sanquin inzake geneesmiddelen uit bloed naar zelfvoorziening in Nederland. Net zoals dit voor bloedproducten geldt.

Doelmatigheid

Plasmadonor en klanten stellen eisen aan de doelmatigheid van Sanquin. De plasmadonor doneert immers belangeloos. En de klant dient het plasmageneesmiddel aan te kopen, in een concurrerende markt. Internationale farmaceutische bedrijven mogen geneesmiddelen, bereid uit bloed, op de Nederlandse markt brengen. Klanten bepalen zelf welke geneesmiddelen uit bloed zij kopen op basis van prijs-kwaliteitsvergelijking. 

Kenniscentrum

Sanquin is het kenniscentrum over bloed en bloedtransfusie en heeft alle hieraan gerelateerde disciplines in huis. Dit betekent dat Sanquin continu nieuwe producten en diensten kan ontwikkelen en beschikbaar stellen voor de gezondheidszorg.

Export en loonfabricage

Voor een efficiënte en doelmatige bereiding stelt Sanquin kennis en infrastructuur aan het buitenland beschikbaar. Dit kan in de vorm van export van geneesmiddelen onder het Sanquin-label.

Het kan ook in de vorm van loonfabricage, waarbij Sanquin geneesmiddelen maakt in opdracht van andere partijen.

Loonfabricage

Sanquin kent 2 vormen van loonfabricage:

  1. Geneesmiddel
    de klant laat geneesmiddel door Sanquin maken
  2. Plasma
    de klant levert eigen grondstof aan en laat Sanquin daar meerdere geneesmiddelen uit maken die in het land van herkomst op de markt worden gebracht

Internationale samenwerking

Partijen waarmee Sanquin samenwerkt zijn o.a.

Productielocaties

De divisie Plasma Products beschikt over 2 productielocaties in Amsterdam en Brussel.

Sanquin Oy is een Finse dochteronderneming die de contacten met Finse afnemers onderhoudt.

Meer weten?

Laatst bewerkt op: 27 oktober 2017