Nader gebruik patiëntenmateriaal

In een beperkt aantal gevallen wordt het restant van ingezonden patiëntenmateriaal geanonimiseerd gebruikt voor validatie, ijking apparatuur en wetenschappelijk onderzoek. Dit staat altijd in het kader van verbetering van de gehele keten van de zorg. Hierbij wordt de Gedragscode Goed Gebruik van FEDERA als basis gehanteerd.

Bezwaar

Indien men hier bezwaar tegen heeft kan de patiënt op ieder moment contact opnemen met het management van Diagnostiek, te bereiken op 020-5123479 of per email diagnostiek@sanquin.nl.
Sanquin zal in dat geval het aanwezige materiaal van deze patiënt, historisch en toekomstig, niet anderszins gebruiken en gedocumenteerd vernietigen.
Ook als u verneemt dat de patiënt bezwaar heeft tegen het nader gebruik van restmateriaal, verzoeken wij u om dit bij Sanquin te melden via eerder genoemde contactgegevens.

Laatst bewerkt op: 22 augustus 2016