Contact Diagnostiek

Diagnostisch onderzoek

Neem voor informatie over diagnostisch onderzoek contact op met het secretariaat of een van onderstaande contactpersonen.

Secretariaat

Sanquin
Divisie Diagnostiek
Plesmanlaan 125
1066 CX Amsterdam
T 020-512 34 79
E diagnostiek@sanquin.nl


Staf

Divisiedirecteur
prof. dr. R.A.W. van Lier
T 020-512 34 79
E r.vanlier@sanquin.nl

Directeur Bedrijfsvoering Diagnostiek 
N.J. Vreeswijk MBA
T 020-512 34 44
E n.vreeswijk@sanquin.nl

Hoofd Logistiek en Medische Administratie
N.J. Vreeswijk MBA a.i.
T 020-512 34 44
E n.vreeswijk@sanquin.nl

IT-extern
drs. C.H.A. Veldhoven
T 020-512 34 70
E c.veldhoven@sanquin.nl

Manager QA Diagnostiek en Research 
ir S.M.I. Ágoston
T 020-512 38 30
E s.agoston@sanquin.nl

Manager Relatiebeheer Bloedbank en Diagnostiek
P. van Toledo
T 06-53 38 68 19
E p.vantoledo@sanquin.nl

Relatiebeheerders Sanquin Bloedbank en Diagnostiek

Voor diepergaande achtergrondinformatie over de theoretische en klinische betekenis van de testen kunt u zich richten tot de betreffende inhoudelijke deskundigen.


Administratieve ondersteuning

Medische administratie
mw I.A.A. van Kleef
T 020-512 36 56

Verwerking ingekomen bloedmonsters
mw C. Ploeger
T 020-512 33 21 / 35 09

Finance & Control
dhr H.D. van Iersel
T 020-512 33 66

CLAUS-helpdesk
T 020-512 32 72 
E claus@sanquin.nl

TRIX-helpdesk
T 020-512 32 72 
E trix@sanquin.nl

Laatst bewerkt op: 10 april 2017