Project Internationale Productcode

In 2015 is Sanquin gestart met het project Internationale Productcode. Hierbij gaat Sanquin overstappen van de nationale productcodes naar ISBT128 internationale productcodes volgens de huidige stand van zaken. Het is diverse keren met de Werkgroep Techniek & Logistiek van de Landelijke Gebruikersraad besproken en diverse leveranciers van ziekenhuislaboratoriasystemen zijn geïnformeerd over het project.

Een eerste inventarisatie van de mogelijke impact is besproken in de regionale gebruikersraden. Op grond hiervan werkt Sanquin Bloedbank aan een voorstel voor de overgang van oude naar nieuwe productcodes. Een eerste stap is het opstellen van een conversielijst. Helaas loopt het project vertraging op.

Vanuit de ICCBBA is Sanquin geadviseerd om het onderwerp breder te bekijken en niet te beperken tot de productcode. Voorbeeld: De ISBT128 systematiek biedt de mogelijkheid om informatie over de productbestemming (zoals autoloog of research) in de bloedgroepcode te versleutelen. Tot dusverre wordt daar in Nederland beperkt gebruik van gemaakt. Sanquin heeft, toen ISBT128 nog in de kinderschoenen stond, pragmatisch gekozen om dit met aparte productcodes aan te geven. Nu we overgaan naar internationale productcodes kan opnieuw de keuze gemaakt worden hoe we om willen gaan met de mogelijkheden die de ISBT128 systematiek biedt. Sanquin gaat de mogelijkheden op wenselijkheid en impact beoordelen en onderzoeken welke scenario’s voor de transitie dan denkbaar zijn. Deze evaluatie zal komend najaar met de Werkgroep Techniek & Logistiek worden besproken. Op basis daarvan zal nadere planvorming volgen.
De Internationale Productcode zal dus wel worden ingevoerd, maar later dan eerst was gepland en waarschijnlijk in combinatie met andere codevelden.

Voor de cel- en weefselproducten van Sanquin Tissues & Cells en van het Laboratorium voor CelTherapie is de situatie anders. Om te voldoen aan de wettelijke verplichting voor de Single European Code (SEC) per 29 oktober 2016, zal Sanquin voor cel- en weefselproducten de internationale productcode (IPC) invoeren. De IPC is namelijk onderdeel van de SEC. Cel –en weefselproducten zullen voorzien worden van een IPC en SEC, op het product zelf of op begeleidende documentatie.

Laatst bewerkt op: 9 september 2016