Aangepaste procedure bestellen HLA/HPA gematchte trombocytenproducten

Het bestellen van HLA en/of HPA gematchte trombocytenproducten voor refractaire patiënten is een proces waarbij (vaak op korte termijn) trombocytenproducten van op typering geselecteerde donors moeten worden geleverd.
Sanquin wil dit proces zo robuust mogelijk inrichten. Daarnaast hebben we een landelijke uniforme procedure gemaakt, omdat als overblijfsel van de vier voormalige Sanquin bloedbankregio's in Nederland nog steeds verschillende manieren bestonden waarop dit product werd besteld.

Meer informatie

• Brief d.d. 20 juni 2016: Uniformering bestellen HLA gematchte trombocytenproducten met de aangepaste procedure
• Proces bestellen HA/HPA gematchte producten met formulier Aanmelding nieuwe patiënt

Laatst bewerkt op: 6 september 2016