Internationale productcode (IPC) voor bloedproducten

De doelstelling van de internationale organisatie ICCBBA is ‘Vergroot de veiligheid van medische producten van menselijke oorsprong voor patiënten door uniforme codering van deze producten’.
De ICCBBA heeft een standaard ontwikkeld (ISBT128). Voor een groot aantal producten van bloed- en weefselbanken wereldwijd is inmiddels een internationale productcode (IPC) vastgesteld. Het gebruik van deze code draagt bij aan de mogelijkheid om producten veilig uit te wisselen tussen de verschillende landen.

De ICCBBA heeft het gebruik van de nationale productcodering, zoals Sanquin die gebruikt, incourant verklaard. Nieuwe informatiesystemen waaronder het elektronisch patiëntendossier (EPD), hanteren de internationale productcodes en het bijbehorend format.
Sanquin zal ook overgaan op het gebruik van de IPC, om internationale aansluiting te behouden. Concreet betekent dit dat bloed- en weefselproducten andere productcodes zullen krijgen, met een ander format: in de scanbare barcodes zal een andere voorlopercode worden gebruikt. Dit zal consequenties hebben voor alle afnemers van bloed-, cel- en weefselproducten van Sanquin en voor hun in gebruik zijnde IT systemen.
Sanquin is heeft in 2015 een project gestart om de implementatie van de internationale productcode voor te bereiden. Afstemming met de afnemers van bloedproducten gebeurt via de Werkgroep Techniek & Logistiek, voor afnemers van cel- en weefselproducten op individuele basis. De eerste implementatie voor bloedproducten wordt in 2016 voorzien, mits de scenario’s dat toelaten. Naar verwachting zullen de eerste weefselproducten eerder voorzien worden van de IPC.

Single European Code (SEC)

In april 2015 is de EU Richtlijn 2015/565 vastgesteld. De Richtlijn beoogt een verbetering van de herleidbaarheid van weefsel- en celproducten in de hele keten. Om dit te realiseren wordt het vermelden van de oogleesbare Single European Code (SEC) (Nederlands: Uniforme Europese Code) op het productetiket verplicht. De SEC dient uiterlijk 29 april 2017 ingevoerd te zijn, producten met een houdbaarheid van meer dan zes maanden dienen al per 29 oktober 2016 van de SEC worden voorzien. De ICCBBA heeft de SEC vertaald naar een ISBT specificatie die in juni 2015 is vastgesteld. Sanquin zal waar mogelijk deze implementatie combineren met de activiteiten in het kader van de internationale productcode, in afstemming met de afnemers van de cel- en weefselproducten.

De ICCBBA werkgroep EMATAG heeft wereldwijd de nationale vertegenwoordigers verzocht om af te stemmen met ICCBBA geregistreerde instanties in hun land over het gebruik van de vrij toe te kennen internationale productcodes, mede in het kader van de introductie van de SEC. De Nederlandse vertegenwoordiger bij de ICCBBA heeft daartoe samen met Sanquin op 14 september 2015 een informatieve bijeenkomst georganiseerd voor de Nederlandse ICCBBA leden.

2D matrixcode

Naar verwachting stelt de ICCBBA in 2015 nieuwe formats van bloed- en weefseletiketten vast met de zogenaamde 2D matrixcode. Deze matrixcode kan op termijn de huidige lineaire barcodes vervangen. De matrixcode biedt voordelen, zoals integrale opname van informatie in één scanbare code, waardoor er meer ruimte op het etiket overblijft voor gebruikersinformatie. Ook kan de 2D matrixcode eenvoudig op een klein etiket worden gebruikt, wat voordelen heeft bij producten met een klein volume.
Sanquin zal in overleg met de afnemers een impactanalyse verrichten en afstemmen over verdere plannen.
Naar verwachting zal deze verandering op wat langere termijn worden doorgevoerd. We willen u wel graag alvast wijzen op deze aanpassing, aangezien de 2D matrixcode een andere scanner vergt dan nodig is voor het lezen van lineaire barcodes. Bij een eerste marktverkenning heeft Sanquin gezien dat er scanners zijn die beide systemen tegelijkertijd ondersteunen.

Laatst bewerkt op: 5 oktober 2015