Uitbreiding myositisblot met vier nieuwe antigenen: TIF1gamma, MDA5, NXP2,SAE1

Sinds kort bevat onze lijnblot voor detectie van myositis geassocieerde antistoffen vier nieuwe antigenen.

Antistoffen tegen TIF1gamma zijn beschreven bij dermatomyositis. Er is een associatie met maligniteiten waarbij de specificiteit voor kanker geassocieerde dermatomyositis afhankelijk is van de titer. Hoe hoger de titer hoe groter de kans op kanker geassocieerde dermatomyositis (review van Tansley SL et al. The diagnostic utility of autoantibodies in adult and juvenile myositis. Curr Opin Rheumatol 2013; 25(6):772).

Antistoffen tegen MDA5 zijn geassocieerd met dermatomyositis waarbij slechts een milde myopathie wordt gezien. Vooral huid- en longbetrokkenheid zijn beschreven (review van Casciola-Rosen L and Mammen AL. Myositis autoantibodies. Curr Opin Rheumatol 2012; 24(6):602-8).

Antistoffen tegen NXP2 zijn oorspronkelijk beschreven bij juveniele dermatomyositis. In volwassenen worden de antistoffen gevonden bij dermatomyositis (DM) en polymyositis (PM). De meeste volwassen patiënten vertonen spierzwakte, verhoogde CK concentraties en calcinosis. Andere orgaanbetrokkenheid wordt zelden gezien. In een Japans cohort van DM en PM patienten wordt een associatie met kanker gerapporteerd (review van Casciola-Rosen L and Mammen AL. Myositis autoantibodies. Curr Opin Rheumatol 2012; 24(6):602-8).

Antistoffen tegen SAE1 zijn eveneens geassocieerd met dermatomyositis (Tarricone E et al. Anti-SAE antibodies in autoimmune myositis: identification by unlabelled protein immunoprecipitation in an Italian patient cohort. J Immunol Methods 2012; 384(1-2):128-34).

Diagnostische test

A052: Myositisblot, antistoffen tegen Jo-1, PL-7, PL-12, EJ, OJ, SRP, PM-Scl, Mi-2, Ku, TIF1gamma, MDA5, NXP2,SAE1

Laatst bewerkt op: 27 augustus 2014