Project ‘Landelijke Regeling Uniforme Creditering & Logistiek’

Momenteel zijn we in het derde kwartaal van het pilot jaar gekomen met het project. Na het eerste kwartaal zijn met alle ziekenhuizen de rapportage besproken. Een tweede gesprek over de tweede rapportage is geweest of staat gepland met de ziekenhuizen. Een belangrijk punt dat we opmerkte na de bezoeken is dat het onderwerp leeft in de ziekenhuizen m.a.w. de analisten op het laboratorium zijn merendeel gewend om met de aanvulregels te werken of dat nu is voor de trombocyten voorraad of de erytrocyten voorraad. De aanpassingen in het aantal B transporten voor de aanvulling van de voorraad kost tijd maar alle vertrouwen dat het aantal extra ritten wordt verminderd omdat er gebruik gemaakt wordt van de B transporten. In sommige ziekenhuizen kost dat wat meer tijd maar zoals gezegd het onderwerp leeft om zo efficiënt mogelijk met de voorraad bloedproducten om te gaan.

In de presentatie in de verschillende regionale gebruikersraden laat ik zien dat het percentage out dating trombocyten in de ziekenhuizen van 2014 tot begin 2016 met 3% is gedaald. Heel goed werk van alle medewerkers die betrokken zijn bij de hele transfusieketen.

Maar het kan nog beter, want een belangrijk punt hierin is dat de analisten die verantwoordelijk zijn voor het bestellen van de bloedproducten zich houden en blijven houden aan de aanvulregel die in het advies van Sanquin staat. Na de eerste ronde zien we dat ziekenhuizen die zich houden aan de aanvulregels merendeel binnen de berekende out dating en aantal extra ritten blijven.

Natuurlijk zijn er verschillen in gebruik en soort bloedproduct tussen ziekenhuizen onderling en dat zal zo blijven, ook in de toekomst. Maar wat ik hoor in de bespreking van het onderwerp in de regionale gebruikersraden is dat ziekenhuizen regelmatig van elkaar proberen te leren wat er in een ziekenhuis goed gaat en wat niet.

Zodoende leren de ziekenhuizen van elkaar om de optimale voorraadmanagement te introduceren in hun eigen ziekenhuis en dat vind een groot pluspunt in dit project.

Ik ben er van overtuigd dat we met elkaar een efficiënter bloedvoorraad management kunnen organiseren waarbij de kosten in de gehele transfusie keten bij Sanquin en in de ziekenhuizen beduidend minder zullen zijn als dat deze nu is.

Laatst bewerkt op: 25 oktober 2016