JAK2 V617F mutatie-analyse per november 2012 goedkoper

Sanquin Diagnostiek heeft zijn relaties geïnformeerd dat ze met de inrichting van centrale onderzoeksfaciliteiten een deel van het DNA-analyseproces heeft kunnen automatiseren. De isolatie van DNA en de PCR reacties worden nu grotendeels met behulp van robots uitgevoerd. Met de invoering dit nieuwe systeem is de kostprijs van een aantal testen sterk gereduceerd. Dit voordeel vindt u terug in de nieuwe testprijs.

Met ingang van 1 september 2012 was het HLA DQ2/DQ8 onderzoek voor Coeliakie als gedifferentieerde test doorgevoerd en was de prijs als gevolg van deze efficiency maatregel met 100 Euro gedaald. De validatie van de JAK2 V617F mutatie bepaling op ons nieuwe platform is nu ook afgerond en wij zullen daarom met ingang van 1 november 2012 de nieuwe uitvoering van de JAK2 V617F mutatie-analyse ook met prijsverlaging doorvoeren.

De huidige prijs voor de JAK2-V617F mutatie-analyse bedraagt 320,92 Euro, de nieuwe prijs wordt 160,46 Euro. De aanvraagcode blijft ongewijzigd P003. Onderzoeken die vóór 1 november 2012 zijn ingestuurd worden nog volgens de huidige werkwijze en declaratie doorbelast. Het kan zijn dat u in de factuur van december bij sommige uitwerkingen de oude prijs nog terugvindt.

Bij meer dan 95% van de Polycythemia Vera patiënten kan de V617F mutatie in het JAK2-gen worden aangetoond, maar ook een aanzienlijk aantal patiënten met Essentiële Trombocytose of Myelofibrose is positief voor deze mutatie (50-60%). In een klein aantal patiënten dat negatief is voor de V617F mutatie, zijn mutaties in exon 12 van het JAK2-gen gevonden. Indien de JAK2-V617F mutatie-analyse negatief is en er nog steeds een verdenking op een myeloproliferatieve aandoening is, adviseren wij JAK2 exon 12 mutatie-analyse aan te vragen. De aanvraagcode voor dit onderzoek is P902 (zie formulier 5), de kosten voor dit onderzoek bedragen 435,33 Euro.

Vragen
Voor vragen over deze bepalingen is Mw Christa Homburg, hoofd van het laboratorium Immunocytologie, bereikbaar onder tel. 020-512 3390 of per e-mail c.homburg@sanquin.nl.
Professor dr. Ellen van der Schoot, clustermanager Bloedcel Diagnostiek, is bereikbaar per e-mail e.vanderschoot@sanquin.nl.

Wij hopen met deze efficiencymaatregel een substantiële financiële bijdrage te kunnen leveren in de doelmatigheid van het onderzoek naar myeloproliferatieve aandoeningen.

Diagnostische testen
P003:
JAK2-V617F-mutatie
P902: JAK2 exon 12 mutatie-analyse

Laatst bewerkt op: 10 oktober 2012