Vervanging van PASII - nieuwe productcodes voor trombocytenproducten

Om een langere houdbaarheid van trombocyten mogelijk te maken is Sanquin in december 2012 overgestapt van het gebruik van PASII (2) als bewaarvloeistof voor trombocyten naar PASIII (3). Dit is met vertegenwoordigers van de ziekenhuizen afgestemd. Aangezien de ziekenhuizen in de regio Zuidwest veel trombocyten in PASII gebruikten is hier een eerste start gemaakt.

In het kader van de landelijke voorziening worden nu ook incidenteel PASIII trombocyten aan andere ziekenhuizen geleverd. Om die producten goed te kunnen verwerken is het nodig dat de productcodes van de PASII trombocyten in het LIMS systeem vervangen wordt door de productcode van de PASIII trombocyten.

Hierbij een overzicht van de oude en nieuwe codes. Wij adviseren u, ook als u niet regulier trombocyten in PAS producten gebruikt, om de codes op te nemen in uw IT-systeem.

Nieuwe productcode/omschrijving Vervangt
N0471000 TROMBOCYTEN, sameng. in PAS III/plasma vervangt PAS II product N0193000
N04710A0 en N04710B0 TROMBOCYTEN, sameng. in PAS III/plasma, gesplitst vervangt PAS II product N01930A0
en 0B0
N0467000 TROMBOCYTEN, sameng. in PAS III/plasma, bestraald vervangt PAS II product N0198000
N04670A0 en N04670B0 TROMBOCYTEN, sameng. in PAS III/plasma, gesplitst, bestraald vervangt PAS II product N01980A0
en N01980B0
N0556000 TROMBOCYTEN, sameng. in 100% PAS III vervangt PAS II product N0432000


Nadere informatie
Neem contact op uw contactpersoon van de Unit Transfusiegeneeskunde.

Laatst bewerkt op: 8 november 2013