Sanquin uniformeert ook internationaal

Niet alleen bij Sanquin wordt geüniformeerd, ook de bloedbanken van verschillende landen binnen en buiten Europa zijn aan het uniformeren. Internationale uitwisseling van bloedproducten komt steeds meer voor en Sanquin wordt inmiddels met regelmaat gevraagd om producten aan het buitenland te leveren.

Om die uitwisseling mogelijk te maken is uniformering van de productetikettering noodzakelijk. Als het ene land N0012 een rodecellenconcentraat noemt, en een ander land verstaat men onder die code een trombocytenproduct, wordt het moeilijk uitwisselen.

Internationale codes
Om die reden zal Sanquin binnen afzienbare tijd formeel beginnen met een project om de productcodes van de bloedproducten om te zetten naar de internationaal vastgestelde codes. Omdat dit project veel gevolgen heeft voor onze huidige afnemers geven we ruim vooraf aan wanneer we over denken te gaan: wij denken nu aan 1 januari 2017. In alle ziekenhuizen zullen de IT-systemen moeten worden aangepast c.q. zullen tabellen opnieuw moeten worden gedefinieerd. Pas als dat (voor het overgrote gedeelte) gereed is kan Sanquin definitief de etiketten aanpassen.

Uiteraard wordt het project in nauw overleg met de Landelijke Gebruikersraad (LGR) en de leveranciers van de IT-systemen uitgevoerd en zal geruime tijd in beslag nemen. Naar verwachting zal er in eerste instantie sprake zijn van een overgangssituatie.

Wijzigingen
De wijziging bestaat uit twee delen: het format van de barcode wijzigt en het productnummer wijzigt. Dit heeft gevolgen voor eProgesa, HWBO, veel formulieren, en natuurlijk voor alle afnemers.
• Format nationale code: &<NxxxxYY0
• Format internationale code =<ExxxxYY0
waarbij met name de voorlopers (&< en =<) aangeven dat het om een nationale respectievelijk internationale code gaat.
De N is de letter die Sanquin gebruikt; de E is de letter die internationaal gebruikt wordt voor bloedproducten.

2D barcodes
Een andere ontwikkeling op dit gebied is het gebruik van 2D barcodes. Een 2D barcode heeft als groot voordeel dat op een relatief klein oppervlak veel informatie gegeven kan worden, dit in tegenstelling tot een 1D barcode. 2D barcodes zijn inmiddels als mogelijke standaard opgenomen door de ICCBBA.

Sanquin zal op korte termijn met de LGR bespreken wat de meest wenselijke aanpak en haalbare tijdlijn is voor de introductie van internationale productcodes, al dan niet samen met het gebruik van 2D codes.

Vragen
Mochten er vragen zijn over het gebruik van barcodes, stuur dan een e-mail aan: p.vankrimpen@sanquin.nl.

Laatst bewerkt op: 8 november 2013