Antistoffen tegen domein I, een betere voorspeller voor het antifosfolipidensyndroom

De huidige diagnostische testen voor het antifosfolipidensyndroom (APS) geven soms foutpositieve uitslagen. De vermeende patiënten gebruiken dan onnodig levenslang antistollingsmiddelen met alle risico’s van dien. Sanquin heeft samen met het Jeroen Bosch Ziekenhuis gekeken of een nieuwe test betere resultaten geeft.

De internationale richtlijnen adviseren om ter ondersteuning van de klinische diagnose van APS drie testen uit te voeren, het lupus anticoagulans (LAC), en antistoffen tegen cardiolipine en β2-glycoproteïne I. Minstens één van deze testen moet bij herhaling positief zijn met een minimale tussenpoos van 12 weken. Ziekenhuizen voeren de testen vaak zelf uit, maar kunnen daarvoor ook een beroep doen op Sanquin. De LAC-test, een fosfolipiden afhankelijke stollingstest, is de meest specifieke van de drie testen. Maar helaas is deze test ook het minst gevoelig. De twee antistoftesten zijn daarentegen wel gevoelig, maar minder specifiek. Het gevolg van dit alles is dat er soms patiënten met herhaalde trombose of meerdere miskramen bij herhaling positief worden bevonden, terwijl ze toch geen APS hebben. Die patiënten moeten ten onrechte levenslang antistollingsmiddelen gebruiken, wat uiteraard risico’s met zich meebrengt.

Domein I

Sanquin biedt nu een test aan die antistoffen kan bepalen tegen slechts een gedeelte van het eiwit b2-glycoproteïne I, het zogenaamde domein I. Een internationale multicenter studie heeft aangetoond dat antistoffen tegen dit domein sterker geassocieerd zijn met trombose en specifieke zwangerschapsproblemen dan de standaard antistofbepaling tegen het gehele eiwit b2-glycoproteïne I. Sanquin heeft deze test in haar dienstenpakket opgenomen en kan samen met de inzenders onderzoeken of APS daarmee beter gediagnosticeerd kan worden. Wellicht kan de nieuwe test de twee bestaande antistoftesten op termijn vervangen.

Testperiode

Ziekenhuizen die het complete antifosfolipden onderzoek (H028) bij Sanquin aanvragen bieden we tijdens de testperiode van één jaar de test ter bepaling van domein I antistoffen gratis aan. De anti-domein I test wordt hiervoor door Sanquin toegevoegd aan het testpakket en de resultaten worden naar de inzender gerapporteerd. Ziekenhuizen die de standaardtesten zelf doen, kunnen de nieuwe test ook aanvragen tegen een prijs van € 49,31.

Diagnostische testen

H028: Antifosfolipiden onderzoek
H088: IgG antistoffen tegen Domein I van Beta 2-glycoproteine I

Vragen

Voor vragen kunt u contact opnemen met dr. M.J. van Essen-Hollestelle, tel. 020-512 7042, e-mail: m.vanessen@sanquin.nl.

 

 

Laatst bewerkt op: 8 november 2013