Getrapte aanvraag mogelijk voor de diagnose von Willebrand factor vanaf 1 juni 2016

De analyse van von Willebrand factor multimeren wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen de ziekte van von Willebrand type 1 of 2A/B. Om deze bepaling gerichter te kunnen aanvragen biedt Sanquin Diagnostiek per 1 juni 2016 von Willebrand cascade-onderzoek aan, waarbij het von Willebrand multimerenonderzoek pas wordt uitgevoerd bij een von Willebrand factor activiteit kleiner dan 75%.

De ziekte van von Willebrand is een autosomale stollingsstoornis. Het tekort aan het stollingseiwit von Willebrand factor kan zowel kwantitatief (type 1 en 3) als kwalitatief (type 2) van aard zijn. Het is van belang voor de behandeling van de patiënt om onderscheid te maken tussen de verschillende classificaties. Type 2A en B kunnen worden gekenmerkt door de afwezigheid van hoog moleculair gewicht multimeren en eventueel afwijkende satellietbanden.

Cascade-onderzoek

Tot nu toe was het niet mogelijk om in cascade de diagnostiek van von Willebrand aan te vragen. Vanaf heden is dit mogelijk aan de hand van de von Willebrand factor activiteit. De grens voor von Willebrand multimerenonderzoek is bepaald aan de hand van onderstaande resultaten van bijna 1400 multimerenanalyses, waarbij alleen een afwijkend von Willebrand multimerenpatroon (n = 67) werd vastgesteld bij een von Willebrand factor activiteit van minder dan 75% (zie figuur). De von Willebrand factor antigeen en de ratio van activiteit/antigeen bleken een minder goede voorspellende waarde te hebben.

Histogram von Willebrand activiteit.400 pixels
Histogram van de von Willebrand activiteit uitgezet tegen het aantal geanalyseerde normale (blauw) en afwijkende (rood) multimerenpatronen. Alle data is gebruikt, die geanalyseerd is tussen 2010 en 2016.

Standaard één test; indien lager dan 75% dan uitgebreid met één of twee extra testen
Om efficiënter de diagnostiek rond von Willebrand factor uit te kunnen voeren, is bij Sanquin vanaf nu ook een cascade-aanvraag mogelijk. Als eerste wordt de von Willebrand factor activiteit bepaald: is deze onder de 75%, dan wordt ook de von Willebrand factor antigeen uitgevoerd en indien de ratio von Willebrand activiteit/von Willebrand antigeen lager dan 0,7 dan wordt de multimerenanalyse uitgevoerd.

Diagnostische test per 1 juni 2016

H901: Von Willebrand factor activiteit; indien onder de 75% dan ook antigeen en indien een afwijkende activiteit/antigeen ratio <0,7 dan multimerenanalyse

  
Tarief
Declaratiecode
Cluster
Prijs
Aantal
von Willebrand factor activiteit Bloedstollings-
factoren, bijzonder
79009 XIV € 50,74 2
von Willebrand factor antigeen Bloedstollings-
factoren, bijzonder
79009 XIV € 50,74 1
multimerenanalyse Bloedstollings-
factoren, bijzonder
79009 XIV € 50,74 4


Vragen

Laboratorium Bloedstolling, tel. 020-512 3120
dhr. C.M. Eckmann, c.eckmann@sanquin.nl
mw. dr. ir. M.J. van Essen-Hollestelle, m.vanessen@sanquin.nl

Meer informatie m.b.t. de diagnostiek van de ziekte van von Willebrand

Laatst bewerkt op: 9 mei 2016