Start schaduwjaar pilot Landelijke Regeling Uniforme Creditering & Logistiek

Begin december 2015 (ref. BUP-1512-0085b-SS) zijn de gebruikers geïnformeerd over het finale voorstel voor een Landelijke Regeling Uniforme Creditering & Logistiek. Dit naar aanleiding van een positief advies van de LGR over deze nieuwe regeling en het uitvoeren van een schaduwjaar voorafgaand aan de besluitvorming voor definitieve implementatie.

Ter voorbereiding van het schaduwjaar  heeft de relatiebeheerder samen met één van de projectgroepleden de gebruikers in de ziekenhuizen in de afgelopen maanden bezocht en zijn er nieuwe afspraken gemaakt over de voorraden en de levermomenten, gebaseerd op de nieuwe regeling. Tijdens dit bezoek zijn ook de mogelijke consequenties van de regeling voor het laboratorium besproken en is de wijze waarop het schaduwjaar  wordt gestart toegelicht.

Inmiddels hebben wij alle ziekenhuizen bezocht en kunnen we gezamenlijk gaan werken conform de nieuwe afspraken. Door middel van het schaduwjaar kan de nieuwe regeling getest worden en kan elk individueel laboratorium een inschatting maken wat de mogelijke consequenties bij definitieve invoering zijn. Het is goed om nogmaals te benadrukken dat er in dit schaduwjaar nog geen financiële consequenties zullen zijn.
Op 4 april 2016 zijn we daadwerkelijk van start gegaan met het schaduwjaar.

In de komende twee maanden zal de logistiek gemonitord worden en mede in samenspraak met de ziekenhuizen zal gezocht worden hoe de B-ritten aan de hand van ‘intelligente logistieke parameters’ nog verder kunnen worden geoptimaliseerd. We hopen begin juni 2016 met een voorstel te komen hoe de B-ritten nog efficiënter kunnen worden ingericht.

Tot slot

Ondanks de intensieve voorbereiding voor de start van het schaduwjaar kan het zijn dat in de praktijk blijkt dat de nieuwe werkwijze nog niet optimaal  is. Soms is dit een kwestie van tijd (inslijten nieuwe werkwijze), maar het kan ook zijn dat er moet worden bijgestuurd. Het is van groot belang om elkaar hierover goed te informeren. U kunt hierover altijd contact opnemen met de relatiebeheerder in uw regio.


Laatst bewerkt op: 6 april 2016