Dienstverlening allergeen-specifieke IgE test stopt per 1 oktober 2012

Voor allergologisch onderzoek levert Sanquin Diagnostiek sinds 1974 allergeen-specifieke IgE bepalingen met behulp van de Radio Allergo Sorbent Test (RAST). Van deze dienstverlening hebben veel van onze inzenders, waaronder uw laboratorium, gebruik gemaakt.

Met de introductie van geautomatiseerde analyseapparatuur in de lokale laboratoria is het aantal inzendingen voor allergeen-specifieke IgE bepalingen bij Sanquin Diagnostiek sterk teruggelopen. Het aantal is inmiddels dermate klein geworden dat dit aanleiding heeft gegeven om de continuering van deze dienstverlening nader te onderzoeken. Uit ons onderzoek hebben wij moeten concluderen dat, indien wij deze service op een hoog kwaliteitsniveau willen blijven leveren, de kosten, gelet op de kleinere seriegroottes, sterk zullen toenemen met daarbij de kans dat ook de doorlooptijd te lang wordt. Dit achten wij niet langer verantwoord.
Wij hebben daarom helaas het besluit moeten nemen om de dienstverlening voor de allergeenspecifieke IgE test met ingang van 1 oktober 2012 stop te zetten.

Overzicht van de testen die per 1 oktober niet meer in ons pakket opgenomen zijn met de daarbij behorende aanvraagcodes.

Wij vinden het belangrijk om u vroegtijdig over dit besluit te informeren, zodat u ruim de tijd heeft om maatregelen binnen uw eigen laboratorium te kunnen nemen. Uiteraard kunnen en willen wij u graag helpen met het zoeken naar een alternatieve instelling om deze test uit te laten voeren.

Vragen
T Dr. Dörte Hamann (clustermanager Immunopathologie en Bloedstolling) of dr. Desiree van der Kleij (hoofd allergielaboratorium), T 020-512 3175 of 020-512 3449
E d.hamann@sanquin.nl resp. d.vanderkleij@sanquin.nl.

De dienstverlening voor de allergeen-specifieke IgG bepalingen ten behoeve van monitoring van hyposensibilisatie en het aantonen van precipitines blijven in ons assortiment; deze service blijven wij u graag leveren (zie hieronder).

Bepalingen die in het diagnostisch pakket van Sanquin blijven

Coeliakie onderzoek
Aanvraagcode Omschrijving
R342 IgA gedeamideerd gliadine
R343 IgG gedeamideerd gliadine
R344 Coeliakie screening
R405 tissue Transglutaminase, IgA as tegen
R407 tissue transglutaminase, IgG as tegen
Blokkerende en precipiterende antistoffen
Aanvraagcode Omschrijving
Z154 Graspollen, blokkerende antistoffen, direct bepalen met vorig serum
Z157 Graspollen, blokkerende antistoffen, direct bepalen
Z160 Huisstofmijt, blokkerende antistoffen, direct bepalen met vorig monster
Z163 Huisstofmijt, blokkerende antistoffen, direct bepalen
Z172 Kat, blokkerende antistoffen, direct bepalen met vorig serum
Z175 Kat, blokkerende antistoffen (IgG), direct bepalen berkenpollen, blokkerende an
Z187 serum
Z190 Berkenpollen, blokkerende antistoffen, direct bepalen
Z193 Wespengif, blokkerende antistoffen, direct bepalen met vorig serum
Z196 Wespengif, blokkerende antistoffen, direct bepalen met vorig serum
Z202 Bijengif, blokkerende antistoffen, direct bepalen met vorig serum
Z205 Bijengif, blokkerende antistoffen, direct bepalen
Z255 Aspergillus, PREC.
Z256 Micropolyspora faeni, PREC.
Z257 Thermoactinomyces vulgaris, PREC.
Z258 Candida albicans, PREC.
Z259 Duif, PREC.
Z260 Kanarie, PREC.
Z261 Papegaai, PREC.
Z262 Parkiet, PREC.
Z263 Koemelk, PREC.
Z265 Invriezen
Z267 Kip serum, precipiterende antistoffen
Z285 Hond, Blokkerende antistoffen, direct bepalen met vorig serum
Z286 Hond, Blokkerende antistoffen (IgG), direct bepalen
Laatst bewerkt op: 22 juni 2012