Toelichting op het gedifferentieerde onderzoekspakket Coeliakie geassocieerde DQ2/DQ8

Bij Coeliakiepatiënten is een hoge associatie aangetoond met HLA-DQ2 en/ of HLA-DQ8, met name de DQB1*02/DQA1*0501 en/ of  DQB1*0302/DQA1*03 allelen. Bij verdenking op Coeliakie is de afwezigheid van deze allelen dan ook een argument tegen de diagnose. Voor het vaststellen van de met Coeliakie geassocieerde HLA-DQB1*02/DQA1*05 en DQB1*03:02/DQA1*03 haplotypen wordt het volgende typeerschema gevolgd:

SSO techniek DQ2 en DQ8
Eerst wordt een DQB1 en DQA1 lage resolutie typering m.b.v. de Sequence Specific Oligo (SSO) techniek uitgevoerd. Indien de patiënt op het lage resolutieniveau positief is voor de DQB1*02 en DQA1*05 allelen is er geen vervolg onderzoek noodzakelijk. De patiënt is dan positief voor het met Coeliakie geassocieerde HLA-DQ2.5 haplotype.

SSP HR techniek DQB1*03
Indien de patiënt op het lage resolutieniveau positief is voor het DQB1*03 en DQA*03 allel, is vervolgonderzoek nodig met behulp van de Sequence Specific Primer Hoge resolutie (SSP HR) test (uittyperen van het DQB1*03 allel). Dit omdat het DQB1*03:02 allel is geassocieerd met Coeliakie en niet de DQB1*03:01 of DQB1*03:03 allelen.

Prijsopbouw:
In het oude systeem worden beiden stappen in één bepaling uitgevoerd en kost de DQ2/DQ8 bepaling volgens de NZa tariefstelling 294,97 euro. In het nieuwe systeem kan de test in twee stappen uitgevoerd worden. De prijs opbouw is dan als volgt:
Nieuwe prijs per 1 juli 2012
SSO techniek DQ2 en DQ8 (tarief XIV B214, n=2) prijs 96,74
SSP HR techniek DQB1*03 (tarief XIV B214, n=2) prijs 96,74
Totaalprijs indien beide testen worden uitgevoerd bedraagt dan 193,48 Euro

Aanvraagcode W006:
Indien de patiënt op het lage resolutieniveau positief is voor de DQB1*02 en DQA1*05 allelen is er geen vervolgonderzoek noodzakelijk en wordt alleen deze test gefactureerd. Indien de patiënt op het lage resolutieniveau positief is voor het DQB1*03 en DQA*03 allel, volgt automatisch het SSP HR DQB1*03 en worden beide testen gefactureerd.

 

Laatst bewerkt op: 20 juni 2012