Aangepaste tarieven immunogeniciteitstesten op biologicals

Sanquin heeft haar testaanbod voor biologicals testen uitgebreid, en is continu bezig dit testaanbod te verder te valideren en actueel te houden op basis van de nieuwste ontwikkelingen in de markt van biologicals.

Om aan de ene kant de reeds volledig gevalideerde testen kostendekkend aan te bieden, en aan de andere kant de nog in ontwikkeling zijnde testen zo snel mogelijk voor de klant beschikbaar te stellen, maakt Sanquin in haar aanbod nu onderscheid tussen 3 categorieën biologicalstesten:

Meer informatie
De actuele status van de verschillende bepalingen en de bijbehorende aanvraagcodes vindt u op www.biologicals.sanquin.nl, zie: actueel overzicht bepalingen'), of kunt u navragen op  T 020-512 3248.

Laatst bewerkt op: 22 juni 2012