Sanquin Bloedvoorziening scoort hoog bij ziekenhuizen

Sanquin Bloedvoorziening heeft in maart een klantenonderzoek uitgevoerd binnen de ziekenhuizen onder haar klanten van korthoudbare bloedproducten en diagnostische dienstverlening. Het onderzoek heeft waardevolle informatie opgeleverd over de sterke punten van onze dienstverlening en laat daarnaast zien waar ruimte is voor verbetering. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met Effectory, een onderzoeksbureau gespecialiseerd in klantenonderzoek. Als benchmark is de Nationale Tevredenheidsindex gebruikt.

Respons
Er zijn 166 klanten aangeschreven, waarvan er uiteindelijk 102 gerespondeerd hebben. Dit is een respons van 69,2%. Deze uitstekende score getuigt van een grote betrokkenheid van de klanten bij de dienstverlening door Sanquin. De respons is op te delen naar de Klinisch Consultatieve Dienst (KCD) en Uitgifte/ Klantenservice en Immuun Hematologische Diagnostiek (IHD) Amsterdam, IHD Groningen/Dordrecht en overige diagnostiek.

Resultaten op hoofdlijnen

De algemene tevredenheid van Sanquin Bloedvoorziening is gewaardeerd met een 8,0! Deze score ligt ruim boven de benchmark en laat ook een verbetering ten opzichte van het vorige onderzoek in 2010 zien. De verbeterpunten die in 2010 per discipline zijn ingevoerd zijn zichtbaar in de huidige beoordeling. De dienstverlening Uitgifte/Klantenservice scoort zelfs 0,5 punt hoger dan in 2010.

KTO.w. 
klik op plaatje voor vergroting

Conclusies
Uit het onderzoek komt naar voren dat Sanquin gezien wordt als een deskundige en betrouwbare organisatie waar klanten over het algemeen erg tevreden over zijn. Er is een duidelijke waardering voor de service en kwaliteit, maar we zien ook dat er aandachtspunten per werkgebied zijn.
De resultaten zijn 21 juni in de Landelijke Gebruikersraad van Sanquin gepresenteerd en besproken met de leden. De komende tijd gaan de Sanquinmedewerkers aan de slag met de feedback om het huidig niveau te handhaven en waar mogelijk nog te verbeteren.

Medewerkers van Sanquin zijn blij met de waardering en feedback van de collega’s uit de ziekenhuizen en bedanken hen voor hun inzet en deskundigheid om dit inzichtelijk te maken.

 

Laatst bewerkt op: 22 juni 2012