LUMC over op samengestelde trombocyten in PAS III

Het LUMC gaat per 1 juli 2014 over op samengestelde trombocyten in bewaarvloeistof op voorraad in het ziekenhuis in plaats van samengestelde trombocyten in plasma of geconcentreerde trombocyten in een spuit op voorraad bij Sanquin.

In het kader van de reorganisatie van Sanquin Bloedbank 2015 wordt de uitgiftelocatie van Sanquin in Leiden eind 2014 gesloten en worden de ziekenhuizen vanuit de uitgiftelocatie Amsterdam voorzien. Voor het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) betekent dit dat het ziekenhuis nu ook trombocyten op voorraad moet nemen omdat levering van bloedproducten door het uitgiftepunt in Amsterdam een langere aanrijtijd heeft als dat het ziekenhuis nu gewend is.

Momenteel gebruikt het ziekenhuis trombocyten in plasma en als er geen bloedgroepidentieke trombocyten kunnen worden toegediend dan is het beleid de trombocyteneenheid door Sanquin te laten concentreren. Deze zogenaamde hyperconcentraten hebben echter een kortere houdbaarheid en zijn niet geschikt om op voorraad te nemen. Als Sanquin geen bloedgroepidentieke trombocyten kan leveren probeert het ziekenhuis het gebruik van hyperconcentraten zoveel mogelijk te beperken. Daartoe wordt overgegaan om trombocyten in bewaarvloeistof op voorraad te nemen in het ziekenhuis. Sanquin zal het LUMC ondersteunen bij de nieuwe opslaglogistiek en het introduceren van trombocyten in bewaarvloeistof. Andere mogelijk positieve effecten zijn wellicht minder allergische transfusiereacties bij toediening van deze eenheden vergeleken met trombocyten in plasma en de lagere kosten ten opzichte van hyperconcentraten. Voor de logistiek van Sanquin is het tevens belangrijk dat op korte termijn alle ziekenhuizen in de regio Zuidwest over zullen zijn op trombocyten in bewaarvloeistof.

Laatst bewerkt op: 10 juni 2014